Algemene oorlogsongevallen regeling (AOR)

De Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse burgers en dienstplichtigen die in of na de Tweede Wereldoorlog in Azië oorlogsletsel hebben opgelopen tussen december 1941 en februari 1954. 

De AOR kent maandelijkse uitkeringen en bijdragen in kosten voor voorzieningen.