Arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week

U bent werkgever en uw zorgverlener is werknemer. Werkt de zorgverlener maximaal 3 dagen per week? Dan valt de arbeidsovereenkomst onder de regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Dit betekent bijvoorbeeld dat u als werkgever niet verplicht bent om loonheffing af te dragen.

Kies een onderwerp en lees meer over deze zorgovereenkomst. Of download de zorgovereenkomst.

Gebruik het wijzigingsformulier ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener’ om de zorgovereenkomst bij ons te stoppen. U moet de arbeidsovereenkomst ook bij uw zorgverlener opzeggen. Dit doet u door de zorgverlener schriftelijk te laten weten wanneer de zorgovereenkomst stopt en wat de reden is.

Reden einde overeenkomst

Doen wij de salarisadministratie? Geef dan op het wijzigingsformulier ook aan waarom de zorgovereenkomst stopt. Wij geven deze reden door aan de Belastingdienst.

Opzegverbod

Is de zorgverlener ziek of zwanger? Of heeft de zorgverlener ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof? Dan kunt u de overeenkomst niet opzeggen zonder instemming van de zorgverlener. Dit noemen we een opzegverbod.  

Aanzegtermijn

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afgesloten? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat u minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan de zorgverlener laat weten of de overeenkomst wordt verlengd of gestopt.  

Opzegtermijn

Wilt u de overeenkomst stoppen? Dan moet u rekening houden met de opzegtermijn. De opzegtermijn hangt af van hoe lang de zorgverlener bij u heeft gewerkt.

Het dienstverband duurt Opzegtermijn
tijdens de proeftijd geen opzegtermijn
tot 5 jaar 1 maand
van 5 tot 10 jaar 2 maanden
van 10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Een arbeidsovereenkomst stopt altijd op de laatste dag van de maand. Is de opzegtermijn 1 maand? En wilt u de overeenkomst bijvoorbeeld op 10 april opzeggen? Dan is de einddatum van de overeenkomst 31 mei.

Opzegging door zorgverlener

De opzegtermijn voor een zorgverlener is 1 maand. Werkt uw zorgverlener op basis van een oproepovereenkomst? Dan geldt er een opzegtermijn van minimaal 4 dagen.

Vervangingsovereenkomst

Heeft u een vervangingsovereenkomst afgesloten omdat uw vaste zorgverlener ziek is? Dan stopt deze overeenkomst als de zieke zorgverlener beter wordt gemeld.

Transitievergoeding

De zorgverlener kan een transitievergoeding krijgen als u de overeenkomst stopt. Of als de overeenkomst van rechtswege eindigt. Dit betekent dat de overeenkomst vanzelf en zonder opzegtermijn stopt. Bijvoorbeeld als er een einddatum in de zorgovereenkomst is afgesproken.

Eenmalige uitkering

De zorgverlener kan misschien een eenmalige uitkering krijgen. 

Uw zorgverlener is mogelijk verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Wilt u weten of u verzekerd bent? Neem dan contact op met UWV. 

De werknemersverzekeringen bestaan uit:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet arbeid en zorg (WAZO

Bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte, of zwangerschap/bevalling kan uw zorgverlener een uitkering aanvragen bij UWV.

Heeft u geen vaste uren met uw zorgverlener afgesproken? Dan heeft u een oproepovereenkomst. Uw zorgverlener is oproepkracht. Er gelden speciale regels. Zo moet u bijvoorbeeld uw zorgverlener per oproep minimaal 3 uur doorbetalen.

U kunt er samen met uw zorgverlener voor kiezen om de salarisadministratie door ons te laten doen. Wij betalen uw zorgverlener dan een nettoloon. Wij betalen de belasting en premies voor uw zorgverlener aan de Belastingdienst.

Uw zorgverlener heeft recht op het minimumloon. In het loon zit ook het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt samen met het loon uitbetaald.

Uw zorgverlener heeft recht op 1 uur vrij voor elke 12 uur die uw zorgverlener heeft gewerkt. Dit zijn ongeveer 4 weken vakantie per jaar. Houd zelf bij op hoeveel vrije dagen uw zorgverlener recht heeft.

Overleg samen met uw zorgverlener wanneer uw zorgverlener vrij neemt. Van de 4 vakantieweken moet uw zorgverlener minimaal 2 weken achter elkaar opnemen of 2 keer per jaar 1 week. 

Loon doorbetalen tijdens vakantie

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met een vast maandloon? Dan bent u verplicht uw zorgverlener door te betalen tijdens vakantie. U hoeft niets aan ons door te geven.

Declareert u de gewerkte uren achteraf? Dan staat in de zorgovereenkomst of u loon moet doorbetalen tijdens vrije dagen: 

  • Heeft u een uurloon inclusief vakantie-uren afgesproken? Dan declareert u geen uren als uw zorgverlener vrij neemt
  • Heeft u een uurloon exclusief vakantie-uren afgesproken? Dan declareert u de uren die uw zorgverlener vrij neemt 

U gaat zelf op vakantie

Als werkgever moet u uw zorgverlener doorbetalen als uw zorgverlener op vaste tijden werkt en u zelf op vakantie gaat.

Werken op feestdagen

Werkt uw zorgverlener op vaste dagen voor u? En valt de vaste werkdag op een feestdag? Dan is uw zorgverlener verplicht om die dag te komen werken. U kunt eventueel wel afspreken om een dag te ruilen.

Uw zorgverlener heeft bij ziekte recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Tijdens deze periode wordt uw zorgverlener begeleid door de arbodienst.

Het loon dat u aan uw zieke zorgverlener doorbetaalt, wordt vergoed. Uw budget wordt aangevuld met een ziekengeldvergoeding. U kunt hierdoor een vervanger voor uw zieke zorgverlener inhuren. Deze ziekengeldvergoeding kan worden gestopt als u of uw zorgverlener niet goed meewerkt met de arbodienst.

Wat moet u doen?

  • Geef de ziekmelding binnen 1 werkdag aan ons door. Dit kan via Mijn PGB of bel 030 264 82 00. Doe dit voor 10.00 uur, dan verwerken wij uw melding dezelfde dag nog 
  • Regel zelf vervanging voor de zorg 
  • Declareer de gewerkte uren en de ziekte-uren als u een uurloon heeft afgesproken

Er wordt geen pensioen opgebouwd vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB).