Ontslag en vergoeding

Misschien moet u uw zorgverlener een vergoeding betalen bij ontslag of stopzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit heet een transitievergoeding. 

Heeft uw zorgverlener recht op een transitievergoeding? En voldoet u aan alle voorwaarden? Dan betalen wij de transitievergoeding aan uw zorgverlener. U hoeft de transitievergoeding niet zelf te betalen en de vergoeding gaat niet van uw budget af.

U kunt alleen een transitievergoeding aanvragen als u:

 • volgens de wet verplicht bent een transitievergoeding te betalen. Vanaf 1 januari 2020 kan uw zorgverlener vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding krijgen. Ook wanneer u de overeenkomst in de proeftijd stopt 
 • de arbeidsovereenkomst heeft gestopt, niet uw zorgverlener 
 • zich bij het stoppen van de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener aan alle regels heeft gehouden
Meer weten over de transitievergoeding en de voorwaarden? Kijk dan op de website van Rijksoverheid of bel met Rijksoverheid via 1400.

Vanaf 24 augustus 2022 is het mogelijk een transitievergoeding aan te vragen als deze is afgesproken in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin u en uw zorgverlener samen de arbeidsovereenkomst stoppen.

Let op de volgende punten:

 • onderteken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Wij vergoeden alleen het bedrag dat volgens de wet betaald mag worden. Heeft u een hoger bedrag afgesproken? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen
 • wilt u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. Dan kunt u gebruikmaken van onze rechtsbijstandverzekering. Neem voor meer informatie contact met ons op en vraag naar Team Werkgeverstaken

Wij betalen in ieder geval geen transitievergoeding als:

 • er een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst met een partner of familielid is afgesloten
 • de arbeidsovereenkomst wordt gestopt en uw zorgverlener de AOW-leeftijd heeft bereikt
Wilt u weten in welke gevallen er nog meer geen recht op een transitievergoeding is? Kijk dan op de website van Rijksoverheid of bel met Rijksoverheid via 1400.

Vraag de vergoeding bij ons aan met het formulier of per brief. Dit kan vanaf de eerste dag dat de arbeidsovereenkomst stopt. De aanvraag moet binnen 3 maanden bij ons binnen zijn. 

Zet in uw brief:

 • dat u de arbeidsovereenkomst heeft gestopt of uw zorgverlener heeft ontslagen
 • dat u verplicht bent een transitievergoeding te betalen aan uw zorgverlener en dat u wilt dat wij deze vergoeding betalen
 • de reden van het ontslag
 • de hoogte van de transitievergoeding en de berekening
 • uw handtekening onderaan de brief

Misschien moet u nog meer documenten met uw brief meesturen:

 • de toekenningsbeschikkingen en arbeidsovereenkomsten voor 2015 als de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener voor 1 januari 2015 ingaat
 • een uitspraak van de rechter als de arbeidsovereenkomst door een rechter is beëindigd
 • een ontslagvergunning van UWV als uw zorgverlener op 4 dagen of meer in de week werkt
 • de brief of e-mail aan uw zorgverlener, waarin staat dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd (aanzegging)