Vrijwillige of verplichte salarisadministratie

U betaalt uw zorgverlener loon of vergoeding uit uw Persoonsgebonden budget (PGB). Uw zorgverlener moet hierover nog belasting en premies betalen. U kunt er samen met uw zorgverlener voor kiezen de belasting en premies vooraf te betalen aan de Belastingdienst. Dan doen wij de salarisadministratie voor u. 

Soms bent u zelfs verplicht om de salarisadministratie door ons te laten doen. Dit hangt af van het soort overeenkomst dat u met uw zorgverlener heeft.

Kies de overeenkomst die u met uw zorgverlener heeft.

U bent verplicht om de salarisadministratie door ons te laten doen. Wij betalen uw zorgverlener een nettoloon uit uw budget. En wij betalen de belastingen en premies over het salaris van uw zorgverlener aan de Belastingdienst.

Uw zorgverlener is verplicht verzekerd voor:

  • Werkloosheidswet (WW), en
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en 
  • Ziektewet (ZW), en 
  • Wet arbeid en zorg (WAZO
U betaalt dan ook werkgeverslasten. De werkgeverslasten komen bovenop het brutoloon dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener. Dit geld gaat ook van uw budget af.

Het percentage werkgeverslasten dat u betaalt, hangt af van de hoogte van de premie voor de Werkloosheidswet (WW-premie). Er zijn 2 WW-premies: een lage en een hoge premie. Welke premie u voor uw zorgverlener moet betalen hangt af van de afspraken in de zorgovereenkomst.

U kunt kiezen:

  • Wij betalen uw zorgverlener een brutoloon uit uw budget. Uw zorgverlener moet nog wel zelf de belasting en premies aan de Belastingdienst betalen. U hoeft geen salarisadministratie bij te houden
  • U kunt er ook samen met uw zorgverlener voor kiezen om de salarisadministratie vrijwillig door ons te laten doen. Wij betalen uw zorgverlener dan een nettobedrag. Wij betalen de belasting en premies voor uw zorgverlener aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener is mogelijk verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Wilt u weten of u verzekerd bent? Neem dan contact op met UWV. 

U kunt kiezen:

  • Wij betalen uw zorgverlener een bruto vergoeding uit uw budget. Uw zorgverlener moet nog wel zelf de belasting en premies aan de Belastingdienst betalen. U hoeft geen salarisadministratie bij te houden
  • U kunt er ook samen met uw zorgverlener voor kiezen om de salarisadministratie vrijwillig uit te besteden. Wij betalen uw zorgverlener dan een nettobedrag. Wij betalen de belasting en premies voor uw zorgverlener aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Is uw zorgverlener ondernemer? Of werkt hij of zij bij een zorginstelling? Dan doen wij de salarisadministratie niet.