Zorgovereenkomst opsturen

Moet u een nieuwe zorgovereenkomst opsturen? Dan is het belangrijk dat u de zorgovereenkomst naar de juiste organisatie stuurt. Naar welke organisatie u de overeenkomst stuurt, verschilt per Persoonsgebonden budget (PGB).

Heeft u een PGB uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Stuur de overeenkomst dan naar:

SVB Dienstverlening PGB
Postbus 8038
3503 RA Utrecht

Of upload de zorgovereenkomst via Mijn PGB.

Heeft u een PGB uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Stuur de zorgovereenkomst naar uw zorgkantoor.