Wanneer betaalt u minimumloon en vakantiegeld

Uw zorgverlener heeft recht op het minimumloon en vakantiegeld. Dit geldt niet als u een zorgovereenkomst heeft met een zorginstelling of als uw zorgverlener ondernemer is. Dan hoeft u het minimumloon niet te betalen. U mag dan een lager bedrag per uur betalen.

Hoogte minimumloon

Hoe hoog het minimumloon is, hangt af van de leeftijd van uw zorgverlener. Het minimumloon verandert 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli.

Vanaf 1 januari 2024 wordt er alleen een minimumuurloon vastgesteld.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt direct met het uur- of maandloon uitbetaald. Het wordt dus bij iedere betaling uitgekeerd en niet apart gezet om later uit te betalen.

Vakantie-uren

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan kunt u kiezen voor een uurloon met of zonder vakantie-uren.
 
Kiest u voor een uurloon met vakantie-uren? Dan betaalt u de vakantie-uren direct met de gewerkte uren aan uw zorgverlener. Het uurloon is dan hoger. Uw zorgverlener krijgt tijdens vakantie niet doorbetaald.
 
Kiest u voor een uurloon zonder vakantie-uren? Dan moet u de vakantie-uren bijhouden en declareren als uw zorgverlener vrij neemt.