SVB in cijfers

5,7 miljoen mensen krijgen van ons een uitkering. Jaarlijks keren wij ruim 50 miljard uit.

Verdeling wetten en regelingen

Wij voeren 18 wetten en regelingen uit.

De verdeling van onze klanten over de verschillende regelingen:

 • AOW 63%
 • Kinderbijslag 33%
 • AIO-aanvulling 1%
 • PGB 2%
 • Overige regelingen 1%

Onze medewerkers

Er werken 4.772 mensen bij ons, van wie 54% vrouw is en 46% man.

Percentages per leeftijdscategorie

 • 2% is 24 jaar of jonger 
 • 28% is 25 tot en met 34 jaar 
 • 19% is 35 tot en met 44 jaar
 • 21% is 45 tot en met 54 jaar
 • 26% is 55 tot en met 64 jaar
 • 4% is 65 jaar of ouder

Cijfers per regeling in 2022

Bekijk per regeling hoeveel wij in 2022 hebben uitgekeerd en hoeveel klanten we per regeling hebben.

AOW is het basispensioen van de overheid.

In totaal keerden wij 44.581 miljoen AOW uit aan 3.581.261 klanten.

Kinderbijslag is een bedrag waarmee u een deel van de kosten voor uw kind kunt betalen.

In totaal keerden wij 3.929 miljoen kinderbijslag uit aan 1.869.831 klanten.

De Anw (Algemene nabestaandenwet) is een basisinkomen van de overheid voor mensen die hun partner hebben verloren. Of voor kinderen die beide ouders hebben verloren.

In totaal keerden wij 372,2 miljoen Anw-uitkering uit aan 22.533 klanten.

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) is een aanvulling op het inkomen.

In totaal keerden wij 360,6 miljoen AIO-aanvulling uit aan 52.813 klanten.

De remigratie-uitkering is voor mensen die in Nederland wonen en willen terugkeren naar het land waar ze zijn geboren.

In totaal keerden wij 39,1 miljoen uit aan 6.486 klanten.

Kindgebonden budget is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen.

In totaal keerden wij 13,5 miljoen kindgebonden budget uit aan 8.032 klanten.

De overbruggingsuitkering (OBR) is een tijdelijke aanvulling op het inkomen.

In totaal keerden wij 1,1 miljoen overbruggingsuitkering AOW uit aan 101 klanten.

De Asbestregeling is voor mensen die ziek zijn geworden door asbest.

In totaal keerden wij 6,9 miljoen voor de Asbestregeling.

De CSE-regeling is voor mensen die ziek zijn geworden doordat ze in aanraking zijn gekomen met oplosmiddelen.

In totaal keerden wij 0,3 miljoen voor de CSE-regeling uit.

In totaal keerden wij 0,9 miljoen Bijstand buitenland uit aan 100 klanten.