SVB in cijfers

Feiten en cijfers

5,5 miljoen mensen krijgen van ons een uitkering

Jaarlijks keren wij 45 miljard uit

Wij voeren 15 wetten en regelingen uit

Er werken 4100 mensen bij ons

Er werken 1949 mannen en 2151 vrouwen bij ons

Percentages per leeftijdscategorie