SVB in cijfers

Feiten en cijfers

5,5 miljoen mensen krijgen van ons een uitkering

Jaarlijks keren wij 46 miljard uit

Wij voeren 15 wetten en regelingen uit.

Hier zie je de verdeling van de klanten over de verschillende regelingen.

Er werken bijna 4000 mensen bij ons, van wie 53% vrouw is en 47% man.

Percentages per leeftijdscategorie