Rapportages

Wij laten regelmatig onderzoek doen naar verschillende onderwerpen. Een aantal van de publicaties die hieruit volgt vindt u op deze pagina terug.

Ouderdomsregelingen

Het onderzoek 'Ouderdomsregelingen ontleed' maakt deel uit van het programma ‘Inzicht in premiesectoren zorg en sociale zekerheid’ van de Algemene Rekenkamer. Het doel van dit onderzoeksprogramma is de Tweede Kamer zicht te geven op hoe de premiesectoren zorg en sociale zekerheid presteren.