Onze geschiedenis

Foto: Cor van Weele / MAI

Het stelsel van uitkeringen dat we in Nederland kennen is bijna 125 jaar oud. Dat geldt ook voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of eigenlijk voor onze voorloper de Rijksverzekeringsbank. Die werd in 1901 opgericht als eerste uitvoeringsorganisatie voor sociale verzekeringen. In de loop der jaren zijn we als organisatie meegegroeid met de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland. Onze geschiedenis kent een aantal mijlpalen.

Mijlpalen socialeverzekeringswetten

 • 1901 Ongevallenwet (OW)
 • 1913 Invaliditeitswet (IW)
 • 1919 Ouderdomswet 1919 / Vrijwillige Ouderdomsverzekering (VOV)
 • 1930 Ziektewet
 • 1941 Kinderbijslagwet
 • 1947 Noodwet Ouderdomsvoorziening
 • 1957 Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • 1959 Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)
 • 1963 Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • 1963 Kinderbijslagwet Loontrekkenden (KWL)
 • 1963 Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen (KKZ)
 • 1980 Nieuwe Algemene Kinderbijslagwet
 • 1996 Algemene nabestaandenwet (Anw)