Kindgebonden budget

Ontvangt u kinderbijslag en is het inkomen van u en uw partner niet te hoog? Dan krijgt u misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. Het kindgebonden budget wordt iedere maand betaald. 

Wanneer krijgt u kindgebonden budget

Het kindgebonden budget start na de geboorte van uw kind. Vanaf de eerste dag van de volgende maand. 

Voorbeeld

Sara is op 15 april geboren. De ouder die kinderbijslag heeft aangevraagd krijgt het kindgebonden budget vanaf 1 mei.

Krijgt u al een toeslag van de Belastingdienst? Zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan hoeft u het kindgebonden budget niet aan te vragen. U ontvangt vanzelf een brief van de Belastingdienst in uw Berichtenbox. Daarin staat de hoogte van uw toeslag. 

U krijgt deze brief binnen 8 weken na de geboorte van uw kind. U ontvangt alleen een brief als de Belastingdienst ziet dat uw inkomen niet te hoog is. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

U moet zelf kindgebonden budget aanvragen als u:

  • voor het eerst kinderbijslag krijgt en u nog geen toeslag van de Belastingdienst ontvangt
  • geen brief van de Belastingdienst heeft gehad en u denkt dat u wel kindgebonden budget kunt krijgen

U kunt alleen kindgebonden budget krijgen als u ook kinderbijslag krijgt. Stopt uw kinderbijslag? Bijvoorbeeld omdat uw kind 18 jaar wordt. Dan stopt het kindgebonden budget ook.

Voorbeeld

Sam is op 15 april 18 jaar. Het kindgebonden budget stopt per 1 mei. De laatste betaling is eind maart.

Heeft u co-ouderschap? Bekijk dan samen wat voor u gunstig is. De ouder met het laagste inkomen, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. De ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, krijgt ook het kindgebonden budget.

Krijgt u geen kinderbijslag voor uw kind van 16 of 17 jaar? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen. Lees wat de voorwaarden zijn.

Uw kind woont thuis

  • De kinderbijslag is gestopt omdat uw kind niet meer op school zit en geen startkwalificatie heeft gehaald

Uw kind woont niet thuis

  • U betaalt minimaal € 488 per kwartaal voor de verzorging van uw kind, en
  • De kinderbijslag is gestopt omdat uw kind niet meer op school zit en geen startkwalificatie heeft gehaald

Geldt 1 van deze uitzonderingen voor uw kind? Dan geven wij aan de Belastingdienst door dat u weer kindgebonden budget kunt krijgen. U hoeft dit dus niet zelf te regelen.