Kindgebonden budget

Ontvangt u kinderbijslag en is het inkomen van u en uw partner niet te hoog? Dan krijgt u misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. Het kindgebonden budget wordt iedere maand betaald. 

Wanneer krijgt u kindgebonden budget

Het kindgebonden budget start na de geboorte van uw kind. Vanaf de eerste dag van de volgende maand. 

Voorbeeld

Sara is op 15 april geboren. De ouder die kinderbijslag heeft aangevraagd krijgt het kindgebonden budget vanaf 1 mei.