Onze organisatie

Onze organisatie is flexibel, zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe taken en ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen we met ruim 4.000 deskundige medewerkers. We passen nieuwe uitvoeringstaken in onze organisatie in. En als dat nodig is, passen we onze organisatie aan zodat we een zo goed mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af over onze prestaties aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maak kennis met onze bestuursleden.

Simon Sibma


Simon Sibma (1960) is voorzitter van de Raad van Bestuur. ‘Mensen kunnen erop vertrouwen dat de SVB zorgt dat zij krijgen waar ze recht op hebben. Of het nu gaat om AOW, kinderbijslag, de uitkering van het Persoonsgebonden budget of één van de andere regelingen die wij verzorgen. Ik zet me graag in om dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor burgers en voor onze eigen medewerkers.'

Voordat Simon bij de SVB aan de slag ging, was hij algemeen directeur bij het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Daarvoor werkte hij bij de Belastingdienst, onder andere als directeur BelastingTelefoon. Simon studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nevenfuncties:

  • lid audit committee NVWA

Diana Starmans


Diana Starmans (1970) is lid Raad van Bestuur. ‘Het bieden van inkomenszekerheid is een belangrijke maatschappelijke taak. De SVB zorgt hiervoor met betrouwbare dienstverlening aan 5,5 miljoen klanten. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar de bedoeling van de wet.'

Voordat Diana aantrad bij de SVB was zij interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Groningen en directeur Bestuursadvisering en Strategie/loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam. Ze studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
  • Bestuurslid Stichting Pensioenregister
  • Voorzitter Dagelijks Bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep

Hellen van Dongen

Hellen van Dongen (1967) is lid van de Raad van Bestuur. ‘De SVB heeft een belangrijke taak in de uitvoering van sociale regelingen, die het hele land raakt. Ik werk graag mee aan een toekomstvaste organisatie, die steeds oog blijft houden voor maatwerk.’

Voordat Hellen naar de SVB kwam, was zij Directeur-Generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Astrid Zwiers

Jacqueline Kuyvenhoven

Hugo Aalders

Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen

Marleen Hofstede

Directeur Dienstverlening Zorg & Welzijn

Jan van der Vliet

Directeur IT, ad interim

Onno Beljaars

Directeur Bedrijfsvoering

Willem Zandbergen

Directeur Strategie, Recht & Communicatie 

Ronald van Rijswijk

Directeur Audit Dienst

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur als het gaat om het maken van besluiten over strategische aangelegenheden voor de organisatie. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd adviseren en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Dhr. R. Paas

Voorzitter

Mw. R. van den Broek

lid

Mw. M. Vogt-Claessens

lid

Mw. S.M.J.G. Gesthuizen

lid

Mw. Keklik Yucel

lid

Verschillende klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en vertegenwoordigers van belangenorganisaties vormen samen de Cliëntenraad SVB. De Cliëntenraad SVB denkt mee, praat mee en adviseert ons bestuur. Dit doet zij gevraagd en ongevraagd. De Cliëntenraad SVB kan bijvoorbeeld bekijken of regels duidelijk zijn of dat we de juiste klanten bereiken met onze informatie.

Als gesprekspartner van de Raad van Bestuur helpt de Cliëntenraad SVB de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door voorstellen te doen voor verbeteringen en reacties of klachten van klanten terug te koppelen. De Cliëntenraad SVB vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Ook komen werkgroepen in wisselende samenstelling enkele keren per jaar bij elkaar om adviezen voor te bereiden.

De Cliëntenraad SVB heeft niet als taak om te helpen of te bemiddelen bij klachten van klanten. Heeft u een klacht?