Onze organisatie

Onze organisatie is flexibel, zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe taken en ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen we met ruim 4.000 deskundige medewerkers. We passen nieuwe uitvoeringstaken in onze organisatie in. En als dat nodig is, passen we onze organisatie aan zodat we een zo goed mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af over onze prestaties aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maak kennis met onze bestuursleden.

Simon Sibma


Simon Sibma (1960) is voorzitter van de Raad van Bestuur. ‘Mensen kunnen erop vertrouwen dat de SVB zorgt dat zij krijgen waar ze recht op hebben. Of het nu gaat om AOW, kinderbijslag, de uitkering van het Persoonsgebonden budget of één van de andere regelingen die wij verzorgen. Ik zet me graag in om dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor burgers en voor onze eigen medewerkers.

Voordat Simon bij de SVB aan de slag ging, was hij algemeen directeur bij het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Daarvoor werkte hij bij de Belastingdienst, onder andere als directeur BelastingTelefoon. Simon studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nevenfuncties:

  • lid audit committee NVWA

Diana Starmans


Diana Starmans (1970) is lid Raad van Bestuur. ‘Het bieden van inkomenszekerheid is een belangrijke maatschappelijke taak. De SVB zorgt hiervoor met betrouwbare dienstverlening aan 5,5 miljoen klanten. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar de bedoeling van de wet.'

Voordat Diana aantrad bij de SVB was zij interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Groningen en directeur Bestuursadvisering en Strategie/loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam. Ze studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
  • Bestuurslid Stichting Pensioenregister
  • Voorzitter Dagelijks Bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep

Richard Wielinga


Richard Wielinga (1971) is lid van de Raad van Bestuur. ‘Uitvoeringsorganisaties bepalen mede het vertrouwen dat burgers hebben in de overheid. Als SVB proberen we het werken als 1 overheid meer vorm te geven. Door te werken als 1 overheid maken we het eenvoudiger voor de burger en vergroten we ook de geloofwaardigheid van de overheid.’

Voordat Richard bij de SVB kwam, bekleedde hij verschillende managementfuncties binnen de overheid. Hij was algemeen directeur van de gemeente Almere. Daarvoor was hij algemeen directeur bij gemeente Ede en directeur bedrijfsvoering bij gemeente Deventer en Epe. Ook werkte Richard als senior organisatieadviseur bij management- en adviesbureau Twynstra Gudde.

Britt van den Berg

Jacqueline Kuyvenhoven

Hugo Aalders

Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen

Astrid Zwiers

Directeur IT

Onno Beljaars

Directeur Bedrijfsvoering

Willem Zandbergen

Directeur Strategie, Recht & Communicatie 

Ronald van Rijswijk

Directeur Audit Dienst

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur als het gaat om het maken van besluiten over strategische aangelegenheden voor de organisatie. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd adviseren en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Dhr. R. Paas

Voorzitter

Dhr. dr. ir. P.A.M. Boomkamp

lid

Dhr. J. van der Werf

lid

Mw. S.M.J.G. Gesthuizen

lid

Mw. Keklik Yucel

lid

Verschillende klanten van de Sociale Verkeringsbank (SVB) en vertegenwoordigers van belangenorganisaties vormen samen de Klantenadviesraad. De Klantenadviesraad denkt mee, praat mee en adviseert ons bestuur. Dit doet zij gevraagd en ongevraagd. De Klantenadviesraad kan bijvoorbeeld bekijken of regels duidelijk zijn of dat we de juiste klanten bereiken met onze informatie.

Als gesprekspartner van de Raad van Bestuur helpt de Klantenadviesraad de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door voorstellen te doen voor verbeteringen en reacties of klachten van klanten terug te koppelen. De Klantenadviesraad vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Ook komen werkgroepen in wisselende samenstelling enkele keren per jaar bij elkaar om adviezen voor te bereiden.

De Klantenadviesraad heeft niet als taak om te helpen of te bemiddelen bij klachten van klanten. Heeft u een klacht?