Het verhaal van de SVB

De SVB voert uit

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zoals de AOW, kinderbijslag en de AIO-aanvulling. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het Persoonsgebonden budget (PGB).

Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in één keer goed en zo snel mogelijk.