Het verhaal van de SVB

Wij zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

We voeren verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid. Een voorbeeld van deze wetten en regelingen is de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in 1 keer goed en zo snel mogelijk.