Maatschappelijk betrokken

Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij. Wij zorgen ervoor dat veel mensen een inkomen hebben of een tegemoetkoming krijgen. Maar we denken graag verder dan dat. Daarom voeren we ideeën uit om meer betrokken te zijn bij de maatschappij. We signaleren schulden en houden ons bezig met de bedoeling van de wet. 

Wij zijn een van de eerste organisaties van de overheid die (dreigende) schulden kan signaleren. We spelen een rol bij derdenbeslag. Derdenbeslag betekent dat wij een deel van het pensioen of uitkering inhouden in opdracht van een andere partij. Bijvoorbeeld een beslag van de Belastingdienst.

We hebben medewerkers opgeleid die aan de slag gaan met het verkleinen of voorkomen van de gevolgen van schulden. Een medewerker neemt bijvoorbeeld contact op met de klant, als wij beslag op een pensioen of uitkering leggen. Heeft de klant hulp nodig? Dan nemen wij contact op met de gemeente waar de klant woont en schakelen we de juiste hulp in.

Wij hopen dat we samen met de gemeenten kunnen helpen bij het voorkomen van financiële problemen bij onze klanten.

Sinds 2016 werken wij volgens de Bedoeling.