Wie zijn we

Iedereen kan met de SVB te maken krijgen. Dan helpen we u bij het afhandelen van een gebeurtenis in uw leven die gevolgen heeft voor uw sociale zekerheid. Of dat nu is voor de kinderbijslag, het AOW-pensioen of bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. De SVB beheert deze en andere sociale verzekeringen, keert uit waar u recht op hebt en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleren we of betalingen rechtmatig zijn. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik.

Behalve bij uitvoering zijn we als SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen. Regelingen zijn tenslotte pas effectief voor de burger als deze regelingen ook goed kunnen worden uitgevoerd, liefst zo efficiƫnt mogelijk. Daarom adviseren we de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving.