Integriteit

Integriteit betekent dat:

  • wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens
  • wij geen misbruik maken van uw gegevens
  • onze medewerkers hun werk goed en eerlijk doen 

Dat vinden wij heel belangrijk. Vanaf 1 januari 2020 zijn al onze medewerkers ambtenaar en hebben een eed of belofte gedaan. Daarin hebben zij beloofd dat ze hun werk goed en eerlijk doen.

Alle afspraken over integriteit samen heet het integriteitsbeleid. Deze afspraken zijn vastgelegd in 3 regelingen.

Gedragscode

De SVB Gedragscode en regels voor integriteit omschrijft het begrip integriteit. Het legt uit waarom integriteit belangrijk is en het biedt onze medewerkers regels om ermee om te gaan.

(Mogelijke) misstanden melden

Zijn er (mogelijke) misstanden? Dan moeten mensen binnen en buiten onze organisatie dat natuurlijk kunnen melden. Onze klanten kunnen telefonisch contact opnemen met een medewerker van het serviceteam van een SVB-locatie. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze meldingen en starten als dat nodig is een (intern) onderzoek.

Regeling voor leveranciers

Voor onze leveranciers geldt een klachtenprocedure. Bij aanbestedingen wordt de procedure gepubliceerd. Of wij sturen dit aan onze leverancier toe. Ook geldt de algemene SVB-procedure bij klachten.