Integriteit

Betrouwbaar, correct en vertrouwelijk

Wij vinden integriteit zeer belangrijk. Het integriteitsbeleid is dan ook een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Alle burgers van Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat we vertrouwelijk omgaan met hun persoonlijke gegevens, die we nu eenmaal nodig hebben om ons werk te kunnen doen. De medewerkers van de SVB mogen nooit ofte nimmer misbruik maken van die gegevens. De SVB is vanaf 1 januari 2020 een overheidsinstelling. Dit houdt onder andere in dat alle medewerkers van de SVB de eed of belofte afleggen. Hierin beloven zij om hun werk goed en op een integere manier te doen.

De SVB heeft het integriteitsbeleid in 3 regelingen vastgelegd.

Gedragscode

De SVB Gedragscode en regels voor integriteit omschrijft het begrip integriteit, geeft aan waarom integriteit belangrijk is en biedt onze medewerkers handvatten om ermee om te gaan.

(Mogelijke) misstanden melden

Mocht er toch sprake zijn van (mogelijke) misstanden, dan moeten mensen van zowel binnen als buiten de SVB dat natuurlijk kunnen melden. Voor burgers en klanten van de SVB kan dit door telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het Serviceteam van een SVB-locatie. De SVB gaat zeer zorgvuldig om met deze meldingen en start indien nodig een (intern) onderzoek.

Regeling voor leveranciers

Voor leveranciers van de SVB geldt een klachtenprocedure. Bij aanbestedingen wordt die gepubliceerd of krijgt de leverancier dit document toegezonden. Daarnaast is ook de algemene SVB-procedure bij klachten van toepassing.