Verantwoording en publicaties

Over wat we doen en hoe we dat doen, leggen we verantwoording af. Bijvoorbeeld door openheid te geven over doelstellingen, resultaten en financiën. In de eerste plaats doen we dat tegenover onze opdrachtgevers en betrokken ministeries. Maar ook tegenover onze klanten. Door te investeren in de communicatie met onze klanten, een zorgvuldige klachtenregeling en onderzoeken naar klanttevredenheid.