Verantwoording en publicaties

We leggen uit wat we doen en hoe we dat doen. Dat heet verantwoording. We geven informatie over onze doelen, resultaten en geldzaken. 

We laten aan onze opdrachtgevers en klanten zien wat we doen. We besteden veel aandacht aan goede communicatie. En we toetsen steeds samen met onze klanten hoe we de communicatie nog beter kunnen doen. 

We vertellen graag hoe we als organisatie ons werk hebben gedaan. Dit doen we in een kort jaarverslag dat u online kunt vinden. U leest hoe we aan onze dienstverlening hebben gewerkt, wat we hebben bereikt en met wie we samenwerken. 

Naast het korte jaarverslag geven we ook het wettelijk jaarverslag uit. Dit jaarverslag is uitgebreider en volgens de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

De SVB wil een integere organisatie zijn waarop burgers kunnen vertrouwen. Hoe we dat doen voor en met onze medewerkers leest u in Verantwoording integriteit.

Tertaalrapporten zijn viermaandelijkse verantwoordingen aan het ministerie over het jaarplan en de financiën.

We voeren verschillende regelingen uit. Dat levert veel kennis op over belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. Om die kennis zo snel mogelijk te delen, geven we 4 keer per jaar een kwartaalbericht uit.

Ontwikkelingen in de bevolking

In een kwartaalbericht geven we onder andere inzicht in ontwikkelingen in de bevolking en welke gevolgen wijzigingen in de wet hebben. In elk kwartaalbericht vindt u de belangrijkste gegevens over:

  • AOW
  • Anw-uitkering
  • kinderbijslag
  • Remigratie-uitkering
  • Asbestregeling

Thema's

Ieder kwartaalbericht geeft aandacht aan een thema. Daarin koppelen we onze gegevens aan een actueel onderwerp in de politiek of samenleving.

Kwartaalbericht ontvangen

Wilt u een kwartaalbericht van 2023 toegezonden krijgen? Stuur dan een e-mail naar pers@svb.nl.

Alle SVB Beleidsregels die in onze praktijk zijn ontstaan, kunt u nalezen. U vindt de beleidsregels online.

Wij laten regelmatig onderzoek doen naar diverse onderwerpen.

U kunt bij ons informatie opvragen over hoe wij werken en wat onze doelen zijn. Dit doet u met een Woo-verzoek.