Verantwoording en publicaties

We leggen uit wat we doen en hoe we dat doen. Dat heet ‘verantwoording’. We geven informatie over onze doelen, resultaten en geldzaken. 

We laten aan onze opdrachtgevers en klanten zien wat we doen. We besteden veel aandacht aan goede communicatie. En we toetsen steeds samen met onze klanten hoe we de communicatie nog beter kunnen doen. 

We vertellen graag hoe we als organisatie ons werk hebben gedaan. Dit doen we in een verkort jaarverslag dat u online kunt vinden. Daarin leest u hoe we aan onze dienstverlening hebben gewerkt, wat we hebben bereikt en met wie we samenwerken. 

Naast het verkort jaarverslag geven we ook het ‘wettelijk (SUWI) jaarverslag’ uit. Dit is het jaarverslag volgens de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) en is uitgebreider.

De SVB wil een integere organisatie zijn waarop burgers kunnen vertrouwen. Hoe we dat doen voor- en met onze medewerkers leest u in 'Verantwoording integriteit 2020'. 

We voeren verschillende regelingen uit. Dat levert veel kennis op over belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. Om die kennis zo snel mogelijk te delen, geven we 4 keer per jaar een kwartaalbericht uit.

Ontwikkelingen in de bevolking

In een kwartaalbericht geven we onder andere inzicht in ontwikkelingen in de bevolking en welke gevolgen wijzigingen in de wet hebben. In elk kwartaalbericht vindt u de belangrijkste gegevens over:

  • AOW
  • Anw-uitkering
  • kinderbijslag
  • Remigratie-uitkering
  • Asbestregeling

Thema's

Ieder kwartaalbericht geeft aandacht aan een thema. Daarin koppelen we onze gegevens aan een actueel onderwerp in de politiek of samenleving.

Alle SVB Beleidsregels die in onze praktijk zijn ontstaan, kunt u nalezen. U vindt de beleidsregels online.

Wij laten regelmatig onderzoek doen naar diverse onderwerpen.

U heeft recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt dat u informatie kunt opvragen over hoe de overheid werkt.

Wat voor informatie kunt u opvragen

U kunt bij ons bijvoorbeeld informatie opvragen over hoe wij werken en wat onze doelen zijn. Dit doet u met een Wob-verzoek. Wij maken deze informatie dan 'openbaar'. Dat wil zeggen dat iedereen deze informatie kan inzien.

Welke informatie kunt u niet opvragen

Met een Wob-verzoek kunt u geen informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens of de uitkering die u ontvangt. Ook niet over een bezwaar of beroep dat u bij ons heeft lopen. Neem in deze situaties contact op met uw SVB-locatie. Hoe u contact kunt opnemen leest u ook in de brief die u van ons ontvangt.

Hoe werkt een Wob-verzoek

Voor een Wob-verzoek vult u het formulier ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ in. Stuur dit naar:

Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. Bedrijfsjuridische Dienst
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen 

Hoe snel krijgt u reactie

U ontvangt binnen 4 weken reactie op uw verzoek. Soms kan deze termijn nog met 4 weken worden verlengd. 

Als het langer duurt, laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wij laten dan ook weten waarom het langer duurt.

Meer over de Wob

Meer informatie over de Wob en het Wob-verzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid.