Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Wij werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De overheid ziet voor zichzelf een voorbeeldrol en wil daarom al in 2030 resultaat bereikt hebben in plaats van in 2050. Wij hebben ons hierbij aangesloten, want bestaanszekerheid heeft niet alleen met een stabiele financiële situatie te maken, maar ook met veiligheid qua klimaat en milieu.

Om inzicht te hebben in de CO2-voetafdruk van de organisatie, de doelen en structurele maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, gaan we de CO2-Prestatieladder gebruiken. Dit is een managementsysteem dat breed door overheden wordt ingevoerd en gebruikt. We verwachten begin 2024 gecertificeerd te zijn.

Onze CO2-voetafdruk

We hebben de voetafdruk van 2021 en 2022 in kaart gebracht. We hebben al jaren maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daardoor daalde de CO2-uitstoot van bijna 10.000 ton in 2009 naar krap 4.300 ton in 2022 (de uitstoot van 2009 is op een andere manier opgesteld en kan daardoor niet 1 op 1 vergeleken worden met 2021 en 2022).

Eind 2023 zullen we het beleid vaststellen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kunt u dan op onze website lezen.

Afbeelding uitstoot in 2021
Afbeelding uitstoot in 2022

Beschrijving van afbeeldingen van de CO2-uitstoot over 2021 en 2022

Lees de opsomming van de categorieën op volgorde van grootte die in de afbeelding zijn weergegeven:

Beschrijving CO2-uitstoot over 2021

Totaal uitstoot is 5.198 ton.

 • 73% Elektriciteit - 3.537 ton
 • 20% Verwarming aardgas - 970 ton
 • 4% Stadswarmte - 191 ton
 • 2% Zakelijk reizen (privéauto) - 116 ton
 • 1% Eigen wagenpark - 29 ton
 • 0% OV-Kilometers (openbaar vervoer) - 17 ton
 • 0% Vliegreizen - 7 ton

Beschrijving CO2-uitstoot over 2022

Totaal uitstoot is 4.259 ton.

 • 73% Elektriciteit - 3.134 ton
 • 14% Verwarming aardgas - 613 ton
 • 5% Zakelijk reizen (privéauto) - 213 ton
 • 4% Stadswarmte - 155 ton
 • 2% Vliegreizen - 69 ton
 • 1% OV-Kilometers (openbaar vervoer) - 48 ton
 • 1% Eigen wagenpark - 27 ton