Onze strategie

De wereld om ons heen verwacht van ons een vlekkeloze dienstverlening. En terecht, want wij werken in dienst van de overheid. Wij willen een betrouwbare, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van regelingen van de overheid. Lees wat wij als organisatie willen bereiken.

Een betrouwbare dienstverlener zijn

Wij willen dat we precies zijn in het bepalen waar iemand recht op heeft. En dat we het juiste bedrag op het juiste moment uitbetalen. Onze dienstverlening is erop gericht dat klanten zo veel mogelijk zaken zelf kunnen afhandelen. Maar we houden ook rekening met mensen die zaken niet zelf kunnen regelen. Zij kunnen terecht bij onze serviceteams voor hulp en advies.

Een stabiele en wendbare uitvoerder zijn

Onze omgeving verandert snel. Klanten en opdrachtgevers verwachten dat we mee veranderen en dat we onze manier van werken steeds aanpassen. Daarom maken we de processen en systemen binnen onze organisatie bestendig voor de toekomst.

Een betrouwbare partner in de samenwerking met andere organisaties

We werken nauw samen met andere organisaties van de overheid. Door samen te werken kunnen we processen verbeteren en onze klanten beter van dienst zijn.

Ontbreken gegevens van onze klant die wij nodig hebben? En kunnen we deze niet bij een andere organisatie van de overheid ophalen? Alleen dan vragen we de klant om informatie. Wij stellen duidelijke eisen aan de kwaliteit van data en de beveiliging van informatie als wij gegevens uitwisselen.

In ons meerjarenplan kunt u meer lezen over onze doelen en hoe wij deze willen waarmaken.