Onze strategie

De ambities van de SVB

De samenleving verwacht van de SVB een vlekkeloze dienstverlening. En terecht, want onze taak is een publieke taak. De SVB wil een betrouwbare, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van persoonsgebonden regelingen van de overheid.

De SVB heeft de ambitie om:

Een betrouwbare dienstverlener te zijn

Uitkeringen zijn rechtmatig vastgesteld en het juiste bedrag wordt op het juiste moment uitbetaald. De dienstverlening van de SVB richt zich erop dat klanten zo veel mogelijk zaken zelf kunnen afhandelen. Toch houden we ook rekening met mensen die minder zelfredzaam zijn. Zij kunnen terecht bij onze serviceteams.

Een stabiele en wendbare uitvoerder te zijn

Onze omgeving verandert snel. Klanten en opdrachtgevers verwachten dat de SVB mee verandert en dat we onze manier van werken steeds aanpassen. Daarom maken we de processen en systemen binnen onze organisatie toekomstbestendig.

Een proactieve ketenpartner te zijn

We werken intensief samen met ketenpartners om processen efficiënter te maken en zo onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Alleen wanneer er gegevens van de klant ontbreken die wij niet hebben en die wij niet bij een andere overheidsinstantie op kunnen halen, vragen we de burger om informatie. De SVB stelt duidelijke eisen aan de datakwaliteit en informatiebeveiliging bij het uitwisselen van gegevens.

In ons meerjarenplan kunt u meer lezen over onze ambities en hoe wij deze willen waarmaken.