Wat is de overbruggingsuitkering

De overbruggingsuitkering (OBR) is een tijdelijke aanvulling op het inkomen. 

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als uw vroegpensioen stopt of lager wordt. Vroegpensioen is bijvoorbeeld een VUT-uitkering, een partnerpensioen en een overbruggingspensioen. Heeft u geen vroegpensioen? Dan kunt u geen OBR krijgen.

De OBR kan uw inkomen aanvullen. U moet voldoen aan de voorwaarden van het vroegpensioen, inkomen en vermogen. 

Lees de veelgestelde vragen over de OBR.

Als u voor 1 juli 2015 nog geen vroegpensioen had, dan kunt u geen OBR krijgen. Had u wel een vroegpensioen? Dan hangt het onder andere af van: 

  • de precieze datum waarop uw vroegpensioen is ingegaan
  • de datum waarop uw vroegpensioen stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen
  • hoeveel vermogen u heeft
  • hoeveel inkomsten u heeft 

Heeft u een partner? Dan telt het inkomen en vermogen van uw partner meestal ook mee.

De OBR is een aanvulling op het inkomen tot een maximaal bedrag. Omdat het inkomen per persoon verschilt, is ook het bedrag van de aanvulling anders. U kunt wel de maximale bedragen bekijken. De OBR kan uw inkomen aanvullen tot het maximale bedrag dat voor u geldt.

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft. Gebruik de rekenhulp om uw AOW-leeftijd te berekenen.

Dat kan voor iedereen een ander bedrag zijn. Het hangt af van de AOW-opbouw, het totale bruto inkomen per maand en de woonsituatie. Het maximale bedrag voor iemand die alleen woont is anders dan voor iemand die met een partner woont.

Nee, dat kan niet. In de Algemene Ouderdomswet staat wanneer de AOW ingaat. Dat is vanaf de AOW-leeftijd. De AOW kan niet eerder of later ingaan. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

U mag na uw 65e werken. Uw werkgever mag u niet ontslaan. 

Als u eerder met pensioen wilt, ga dan na welke gevolgen de hogere AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. Neem contact op met uw pensioenfonds, pensioenverzekeraar of uw vakbond. 

Werkt u niet? En heeft u een inkomen onder het bijstandsniveau? Ga dan bij uw gemeente na of u algemene bijstand kunt krijgen. 

Heeft u al een uitkering van de gemeente? Dan loopt deze door tot uw AOW-leeftijd. Dit geldt voor de:  

  • Bijstandsuitkering 
  • Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW-uitkering)
  • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering)
  • Bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)