Hoeveel OBR kunt u krijgen

Hoeveel overbruggingsuitkering (OBR) u krijgt hangt af van: 

  • het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd
  • uw inkomsten

Uw AOW-opbouw

Heeft u niet altijd in Nederland gewoond? Of heeft u in een ander land gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk niet altijd AOW opgebouwd. U krijgt dan 2% minder AOW voor elk jaar dat u buiten Nederland woonde of werkte. Uw OBR wordt dan ook lager.

Uw inkomen

We kijken naar het bruto maandinkomen. Een pensioen of uitkering gaat helemaal van de OBR af. Een ander soort inkomen, bijvoorbeeld een salaris of inkomen als zelfstandige, gaat voor een deel van de OBR af.

Wilt u meer informatie over de berekening van uw OBR? Kies uw situatie en lees hoe het zit.

In onze uitleg gaan wij uit van de maximale OBR. Deze is € 1.473,37 bruto per maand.

Hoe gaat een pensioen of uitkering van de OBR af

Pensioen of uitkering gaat helemaal af van de OBR. Is uw pensioen of uitkering hoger dan € 1.473,37 bruto per maand? Dan krijgt u geen OBR.

Hoe gaat loon of winst van de OBR af

Loon of winst uit eigen bedrijf gaat niet helemaal af van de OBR. De eerste € 310,41 tellen niet mee als inkomen. De berekening is:

  • Trek € 310,41 van uw inkomen af
  • Deel het bedrag dat overblijft door 3. En trek dit ook van uw inkomen af
  • Het inkomen dat dan overblijft gaat van de OBR af

Verdient u meer dan € 2.520,47 bruto per maand? Dan krijgt u geen OBR.

Uw maximale OBR

Uw maximale OBR hangt af van uw vroegpensioen.

Wordt uw vroegpensioen omgezet in een lager ouderdomspensioen? En gebeurt dit in de maand van uw 65e verjaardag of in de maand daarna? Dan is het bedrag dat u erop achteruit gaat de maximale OBR. De OBR kan nooit meer zijn dan dat bedrag.

Was uw vroegpensioen minder dan € 1.473,37? Dan is uw maximale OBR hetzelfde bedrag als uw vroegpensioen.

Was uw vroegpensioen meer dan € 1.473,37? Dan is de maximale OBR € 1.473,37.

In onze uitleg gaan wij uit van de maximale OBR. Deze is € 934,09 bruto per maand.

Voor de berekening van uw OBR kijken we alleen naar uw inkomen. Het inkomen van uw partner telt niet mee. De bedragen zijn wel anders als u een partner heeft.

Hoe gaat een pensioen of uitkering van de OBR af

Pensioen of uitkering gaat helemaal van de OBR af. Is uw pensioen of uitkering hoger dan € 934,09 bruto per maand? Dan krijgt u geen OBR.

Hoe gaat loon of winst van de OBR af

Loon of winst uit eigen bedrijf gaat niet helemaal van de OBR af. De eerste € 310,41 tellen niet mee als inkomen.

De berekening is:

  • Trek € 310,41 van uw inkomen af
  • Deel het bedrag dat overblijft door 3. Trek dit bedrag ook van uw inkomen af
  • Het bedrag dat dan overblijft van uw inkomen gaat van de OBR af

Verdient u meer dan € 1.711,55 bruto per maand? Dan krijgt u geen OBR.

Uw maximale OBR

Uw maximale OBR hangt af van uw vroegpensioen.

Wordt uw vroegpensioen omgezet in een lager ouderdomspensioen? En gebeurt dit in de maand van uw 65e verjaardag of in de maand daarna? Dan noemen we het verschil tussen uw vroegpensioen en het ouderdomspensioen aftop. Het bedrag dat u erop achteruit gaat is de maximale OBR. De OBR kan nooit meer zijn dan dat bedrag.

Was uw vroegpensioen minder dan € 934,09? Dan is uw maximale OBR hetzelfde bedrag als uw vroegpensioen.

Was uw vroegpensioen meer dan € 934,09? Dan is de maximale OBR € 934,09.

Weinig inkomen en vermogen

Heeft u onvoldoende inkomen en vermogen om van te kunnen leven? Dan is uw inkomen misschien onder het sociaal minimum. U kunt bijstand of een AIO-aanvulling aanvragen. Kies uw situatie om te zien hoe u dit aanvraagt.

Bent u alleen? Of met een partner die nog geen AOW heeft? Dan kunt u bijstand aanvragen bij uw gemeente. Op de website werk.nl leest u hierover meer.

Heeft uw partner al AOW? Vraag dan een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) bij ons aan. 

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 april 2024