Bedragen van de maximale overbruggingsuitkering

De overbruggingsuitkering (OBR) is een tijdelijke aanvulling op het inkomen. U ziet de maximale bedragen van de OBR. De OBR kan een inkomen aanvullen tot maximaal dat bedrag. Welk bedrag u krijgt hangt ook af van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd. Uw eigen OBR-bedrag kan daarom anders zijn.

Maximale bedragen OBR vanaf 1 januari 2024

Bruto bedrag per maand
Situatie Bedrag
Alleenstaand € 1.473,37
Met een partner € 934,09
  • De bedragen geven aan tot welk bedrag een inkomen maximaal kan worden aangevuld
  • De betaling is rond de 23e van de maand
  • Op uw OBR wordt loonheffing ingehouden. Op uw verzoek passen wij de loonheffingskorting toe
  • U bouwt elke maand vakantiegeld op. Dit is 8% van uw OBR
  • In januari ontvangt u uw jaaropgave

Misschien krijgt u geen OBR of een gedeeltelijke OBR. Heeft u verder geen of weinig inkomsten? Dan ligt uw inkomen misschien onder het sociaal minimum. Vraag dan bijstand aan bij uw gemeente.

Heeft uw partner al AOW? Ook dan kan uw gezamenlijk inkomen onder het sociaal minimum liggen. Vraag dan een AIO-aanvulling bij de SVB aan.