Bedragen van de maximale overbruggingsuitkering

De overbruggingsuitkering (OBR) is een tijdelijke aanvulling op het inkomen. U ziet de maximale bedragen van de OBR.  De OBR kan een inkomen aanvullen tot maximaal dat bedrag. Welk bedrag u krijgt hangt ook af van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd. Uw eigen OBR-bedrag kan daarom anders zijn.

Maximale bedragen OBR vanaf 1 januari 2021

Bruto bedrag per maand
Situatie Bedrag
Alleenstaand € 1.232,74
Met een partner € 781,19
  • De bedragen geven aan tot welk bedrag een inkomen maximaal kan worden aangevuld
  • De betaling is rond de 23e van de maand
  • Op uw OBR wordt loonheffing ingehouden. Op uw verzoek passen wij de loonheffingskorting toe
  • U bouwt elke maand vakantiegeld op. Dit is 8% van uw OBR
  • In januari ontvangt u uw jaaropgave