Wat zijn de voorwaarden

De ingangsdatum van uw  vroegpensioen bepaalt of u een overbruggingsuitkering (OBR) kunt krijgen. Daarnaast mag u niet te veel inkomen en vermogen hebben. Heeft u een partner, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. 

Kies de ingangsdatum van uw vroegpensioen en lees welke voorwaarden er zijn voor een OBR. 

Is uw vroegpensioen ingegaan na 30 juni 2015? Dan krijgt u geen OBR.