Wat zijn de voorwaarden

De ingangsdatum van uw  vroegpensioen bepaalt of u een overbruggingsuitkering (OBR) kunt krijgen. Daarnaast mag u niet te veel inkomen en vermogen hebben. Heeft u een partner, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. 

Kies de ingangsdatum van uw vroegpensioen en lees aan welke voorwaarden u moet voldoen voor een OBR. 

Is uw vroegpensioen ingegaan na 30 juni 2015? Dan krijgt u geen OBR.