Uw woonsituatie

De hoogte van uw overbruggingsuitkering (OBR) hangt af van uw woonsituatie. Iemand die alleen woont krijgt een ander bedrag dan iemand die getrouwd is of samen woont. 

Uw woonsituatie verandert

Woont u alleen en gaat u trouwen of samenwonen? Dan krijgt u het bedrag voor gehuwden. Gaan u en uw partner uit elkaar en gaat u alleen wonen? Dan krijgt u de OBR voor alleenstaanden.

Soms is het lastig om een woonsituatie vast te stellen. Bijvoorbeeld als u met 2 of meer personen in 1 huis woont. Dan hangt het van verschillende zaken af welk bedrag aan OBR u krijgt. De regels zijn hetzelfde als bij de AOW.

Verandert uw situatie, geef dit binnen 4 weken aan ons door. Dan ontvangt u het juiste bedrag en voorkomt u problemen.