Wanneer verandert of stopt uw OBR

Verandert uw situatie? Dan kan uw overbruggingsuitkering (OBR) veranderen of zelfs stoppen. Geef een verandering daarom binnen 4 weken aan ons door. Kies een situatie en lees wat er gebeurt met de OBR. 

Verandert uw inkomen? Dan moeten wij uw OBR opnieuw berekenen. U ontvangt van ons bericht of uw OBR verandert of stopt. 

Gaat u alleen of met een ander wonen? Dan bekijken wij of hierdoor uw OBR verandert. U ontvangt dan een brief over de aanpassing van de OBR.

Als u AOW krijgt, stopt de OBR.

Als u komt te overlijden, stopt uw OBR vanaf de dag van overlijden.

Overlijdt uw partner? Dan krijgt u het bedrag voor een alleenstaande. U ontvangt dan een brief over de aanpassing van de OBR.