Kijk of u een AIO-aanvulling krijgt

U krijgt een AIO-aanvulling als u:

  • de AOW-leeftijd heeft
  • in Nederland woont
  • geen AOW of geen volledige AOW krijgt
  • geen of weinig andere inkomsten heeft
  • niet te veel vermogen heeft

Heeft u wel een volledige AOW en een partner? U kunt dan misschien AIO-aanvulling krijgen als:

  • uw partner nog geen AOW heeft
  • u en uw partner naast uw AOW geen of weinig andere inkomsten hebben
  • u en uw partner niet te veel vermogen hebben

Doe de AIO-check

Kijk eerst of het zin heeft om een AIO-aanvulling aan te vragen.