Uitzondering op Europese aanwijsregels

Kaderovereenkomst

Speciaal voor werknemers die minder dan 50% van hun totale werktijd telewerken in hun woonland hebben een groot aantal EU-, EER-landen en Zwitserland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de Kaderovereenkomst. De Kaderovereenkomst maakt het onder een aantal voorwaarden mogelijk om in uitzondering op de normale Europese aanwijsregels sociaal verzekerd te zijn in Nederland.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Vraag dit dan aan. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u woont buiten Nederland
 • Woont u in Nederland en wilt u een uitzondering op de normale aanwijsregels aanvragen? Dan kunt u dit doen bij de sociale zekerheidsinstantie van het land waar uw werkgever is gevestigd.

 • uw woonland heeft de Kaderovereenkomst ondertekend
 • Kijk voor een actueel overzicht van alle landen die de Kaderovereenkomst hebben ondertekend op de website van de Federale Overheidsdienst.

  Ga naar de website van de Federale Overheidsdienst

 • u bent alleen werknemer
 • Bent u (ook) zelfstandige? Dan voldoet u niet aan de voorwaarde. Lees onder U voldoet niet aan de voorwaarden van de Kaderovereenkomst of u een uitzondering kunt aanvragen op basis van aanvullend SVB-beleid.

 • u telewerkt tussen 25% en 50% van uw werktijd in uw woonland

 • uw werkgever is in Nederland gevestigd
 • Heeft u meer dan één werkgever? Dan voldoet u aan deze voorwaarde als al uw werkgevers in Nederland gevestigd zijn. Werkt u (ook) voor een buiten Nederland gevestigde werkgever? Dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.

 • uw werkzaamheden in uw woonland bestaan alleen uit telewerken
 • Verricht u naast het telewerk ook andere werkzaamheden in uw woonland? Dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.

 • u werkt of telewerkt niet in een ander land dan uw woonland en Nederland
 • Werkt u in een ander land naast uw woonland en Nederland? Dan voldoet u niet aan de voorwaarde.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u ons vragen om een uitzondering. U kunt ook op een later moment aanvragen. Wat bedoelen we met later? 

 • In de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 1 jaar terug aanvragen. Voorwaarde is wel dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt.
 • Vanaf 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 3 maanden terug aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt.

U kunt niet aanvragen voor een periode vóór 1 juli 2023.

Vraagt u niet om een uitzondering? Dan valt u onder de normale Europese aanwijsregels. Lees meer op onze pagina over verzekerd blijven in Nederland.

Naast gevolgen voor uw sociale verzekering kan telewerken over de grens ook gevolgen hebben voor uw belastingen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. Of bel met de BelastingTelefoon: 055 5 385 385.

Aanvullend SVB-beleid

Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Kaderovereenkomst? Maar is uw situatie ongeveer hetzelfde? Als u dat wilt, zullen wij toch proberen om met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland een uitzondering te maken op de Europese aanwijsregels. U moet hiervoor voldoen aan de voorwaarden van aanvullend SVB-beleid. Hierna leggen wij uit wat deze voorwaarden zijn.

Kies uw situatie

U werkt als werknemer

Telewerkt u voor een deel vanuit uw woonland en bent u werknemer? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont niet in Nederland maar in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland
 • u telewerkt tussen 25% en 50% van uw totale werktijd in uw woonland
 • uw werkzaamheden in uw woonland bestaan alleen uit telewerken
 • u werkt meer dan 50% van de totale werktijd in Nederland

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een uitzondering aanvragen. Wij zullen proberen om met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland een uitzondering te maken op de Europese aanwijsregels. Pas als de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland akkoord gaat met een uitzondering, bent u sociaal verzekerd in Nederland.

Vraagt u een uitzondering aan over een periode in het verleden? Dan werken wij alleen mee aan een uitzondering als u over de gevraagde periode uitsluitend in Nederland premies voor sociale zekerheid heeft betaald. U kunt niet aanvragen voor een periode vóór 1 juli 2023.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of vraagt u niet om een uitzondering? Dan valt u onder de normale aanwijsregels. Neem contact op met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland.

U werkt als zelfstandige

Telewerkt u voor een deel vanuit uw woonland en bent u zelfstandige? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont niet in Nederland maar in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland
 • u telewerkt tussen 25% en 50% van uw totale werktijd in uw woonland
 • uw werkzaamheden in uw woonland bestaan alleen uit telewerken
 • u werkt meer dan 50% van de totale werktijd in Nederland
 • het centrum van belangen van de werkzaamheden bevindt zich in Nederland

Om het centrum van belangen te bepalen kijken we onder andere naar:

 • omzet en/of inkomen per lidstaat
 • werktijd per lidstaat
 • aantal verleende diensten per lidstaat
 • begindatum van de werkzaamheden
 • einddatum van de werkzaamheden

Woont u in België? De Belgische sociale zekerheidsinstantie voor zelfstandigen (RSVZ) maakt geen uitzonderingen voor zelfstandigen die normaal gesproken telewerken over de grens.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een uitzondering aanvragen. Wij zullen proberen om met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland een uitzondering te maken op de Europese aanwijsregels. Pas als de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland akkoord gaat met een uitzondering, bent u sociaal verzekerd in Nederland.

Vraagt u een uitzondering aan over een periode in het verleden? Dan werken wij alleen mee aan een uitzondering als u over de gevraagde periode uitsluitend in Nederland premies voor sociale zekerheid heeft betaald. U kunt niet aanvragen voor een periode vóór 1 juli 2023.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of vraagt u niet om een uitzondering? Dan valt u onder de normale aanwijsregels. Neem contact op met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland.

U werkt als zelfstandige én als werknemer

Telewerkt u voor een deel vanuit uw woonland en bent u zelfstandige en werknemer? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont niet in Nederland maar in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland
 • u telewerkt tussen 25% en 50% van uw totale werktijd in uw woonland
 • uw werkzaamheden in uw woonland bestaan alleen uit telewerken
 • u werkt meer dan 50% van de totale werktijd in Nederland
 • u werkt als werknemer in meerdere lidstaten
 • u werkt meer dan 50% van uw werktijd als werknemer in Nederland

Woont u in België? De Belgische sociale zekerheidsinstantie voor zelfstandigen (RSVZ) maakt geen uitzonderingen voor zelfstandigen die normaal gesproken telewerken over de grens.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een uitzondering aanvragen. Wij zullen proberen om met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland een uitzondering te maken op de Europese aanwijsregels. Pas als de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland akkoord gaat met een uitzondering, bent u sociaal verzekerd in Nederland.

Vraagt u een uitzondering aan over een periode in het verleden? Dan werken wij alleen mee aan een uitzondering als u over de gevraagde periode uitsluitend in Nederland premies voor sociale zekerheid heeft betaald. U kunt niet aanvragen voor een periode vóór 1 juli 2023.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of vraagt u niet om een uitzondering? Dan valt u onder de normale aanwijsregels. Neem contact op met de sociale zekerheidsinstantie van uw woonland.

Belastingen

Naast gevolgen voor uw sociale verzekering kan telewerken over de grens ook gevolgen hebben voor uw belastingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Of bel met de BelastingTelefoon: 055 5 385 385.