Telewerken over de grens

Vanaf 1 juli 2023 kan telewerken over de grens gevolgen hebben voor uw sociale verzekering. De overgangsperiode is voorbij. De normale Europese aanwijsregels gelden dan weer.

Kies uw situatie

U gaat tijdelijk telewerken vanuit een andere lidstaat

Werkt u in Nederland en gaat u tijdelijk telewerken vanuit een andere EU-, EER-lidstaat of Zwitserland? Dan blijft u in veel gevallen sociaal verzekerd in Nederland als u dit minder dan 24 maanden gaat doen en u in deze periode volledig vanuit de andere lidstaat telewerkt.

Op Internationale detachering kunt u een A1-verklaring aanvragen.

U werkt in Nederland en telewerkt voor een deel vanuit uw woonland

Werkt u in Nederland en woont u in een andere lidstaat van de EUEER of in Zwitserland? En telewerkt u normaal gesproken voor een deel vanuit uw woonland? Als u 25% of meer (tele)werkt in uw woonland dan bent u daar meestal sociaal verzekerd volgens de Europese aanwijsregels.

Uitzondering: de Kaderovereenkomst

Speciaal voor werknemers die minder dan 50% van hun totale werktijd telewerken in hun woonland hebben een groot aantal EU-, EER-landen en Zwitserland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de Kaderovereenkomst. De Kaderovereenkomst maakt het onder een aantal voorwaarden mogelijk om in uitzondering op de normale Europese aanwijsregels sociaal verzekerd te zijn in Nederland.