Bekijk of u verzekerd blijft in Nederland

Gaat u buiten Nederland werken? Dan kijken we onder andere naar het land waar u werkt of u in Nederland verzekerd blijft. Ook maakt het uit hoelang u in Nederland verzekerd was voordat u buiten Nederland ging werken. Meestal blijft u alleen verzekerd als het werken buiten Nederland tijdelijk is.

Kies de situatie die bij u past

Gaat u voor onbepaalde tijd buiten Nederland werken? Dan bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent verzekerd in het land waar u werkt.

Gaat u tijdelijk voor uw werkgever buiten Nederland werken? Dan blijft u vaak wel verzekerd in Nederland. Dit heet detachering. Daarvoor kan uw werkgever een A1-verklaring/certificate of coverage aanvragen.

Ook blijft u in Nederland verzekerd voor ziektekosten als u tijdelijk buiten Nederland werkt. Vraag bij uw zorgverzekering in Nederland om een Europese verzekeringskaart. Met deze kaart kunt u medische zorg in het buitenland krijgen.

Als u buiten Nederland als zelfstandige gaat werken, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent dan verzekerd in het land waar u werkt. 

Gaat u tijdelijk buiten Nederland werken? Dan blijft u wel in Nederland verzekerd als u aan de voorwaarden voldoet. Wij noemen dit detachering.

Wat zijn voor de voorwaarden

U blijft in Nederland verzekerd als u:

 • in een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) gaat werken
 • minimaal 2 maanden als zelfstandige in Nederland heeft gewerkt voorafgaand aan uw detachering
 • werkzaamheden in het buitenland doet die gelijk zijn aan uw werkzaamheden in Nederland 
 • de premies voor de sociale verzekeringen aan de Belastingdienst afdraagt 
 • de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte). Of een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken 

U gaat in een land buiten de EU of de EER werken

Gaat u in een land buiten de EU of EER werken? Dan kunt u een A1-verklaring (certificate of coverage) aanvragen. Dit is nodig als u gaat werken in: de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Canada en Quebec, Israël, Japan, Chili, Kanaaleilanden en Man.

Registreer u als zelfstandige in het land waar u werkt. Tip: informeer in dat land waarvoor u precies sociaal verzekerd bent.

U gaat in België werken

Gaat u tijdelijk in België werken als zelfstandige? Meld dit van tevoren in België bij Limosa.

Meer informatie over werken in België leest u op de website van het Bureau voor Belgische Zaken.

U werkt in verschillende landen

Dan is het niet direct duidelijk in welk land u verzekerd bent. Lees hierover meer op de pagina U werkt als zelfstandige in meerdere landen.

Woont u in Nederland? En treedt u soms buiten Nederland op? Dan blijft u in Nederland verzekerd als u:

 • in een EU- (Europese Unie) of verdragsland gaat optreden
 • de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of een verdragsland. Of een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken
 • Daarnaast moet u:

 • in dienst zijn van een Nederlandse werkgever, die de premies voor de sociale verzekeringen aan de Belastingdienst betaalt, of
 • optreden als zelfstandige en zelf de premies betalen voor de sociale verzekeringen aan de Belastingdienst

Zorg ervoor dat u geen dubbele premies betaalt

Buitenlandse opdrachtgevers vragen vaak om een bewijs dat u in Nederland verzekerd bent. Met een formulier A1-verklaring/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Uw buitenlandse opdrachtgever mag dan geen premies voor sociale verzekeringen van uw gage (loon) afhalen. U bent namelijk al in Nederland verzekerd en betaalt al premies. 

Let op: zonder een A1-verklaring mag u in sommige landen niet optreden.

U heeft toch dubbele premies betaald

Zijn er toch sociale verzekeringspremies van uw gage ingehouden voor een optreden buiten Nederland? Dan kunt u deze premies terugvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier. Vermeld in welk land u heeft gewerkt. Binnen 1 week hoort u van ons waar u uw premies kunt terugvragen.

Gaat u voor een opleiding aan een Nederlandse school buiten Nederland een stage volgen? Dan blijft u meestal in Nederland sociaal verzekerd. Uw school of het stagebedrijf hoeft dan geen formulier A1-verklaring/certificate of coverage aan te vragen. Vraag hierover meer informatie bij uw school.

Gaat u vanuit een werkgever waar u een dienstverband heeft buiten Nederland stage lopen? Dan kunt u in Nederland verzekerd blijven als:

 • uw werkgever uw loon doorbetaalt tijdens uw stage of opleiding
 • uw werkgever de sociale verzekeringspremies aan de Nederlandse Belastingdienst betaalt
 • u uw opleiding volgt of uw stage loopt in een land van de EU (Europese Unie) of in een verdragsland 
 • u de nationaliteit van een land van de EU of een verdragsland heeft. Of een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken

Met een A1-verklaring kunt u laten zien dat u in Nederland sociaal verzekerd bent. Dit formulier kan uw werkgever bij ons aanvragen.

Heeft u voor uw stage een arbeidsovereenkomst met een werkgever die in het buitenland gevestigd is? En krijgt u van deze werkgever loon? Dan bent u niet meer sociaal verzekerd in Nederland.

Werkt u voor een bedrijf dat personen of goederen vervoert naar landen van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte)? Dan blijft u meestal in Nederland verzekerd als u:

 • In Nederland woont, of
 • In een ander land van de EU woont en minder dan 25% van de werktijd in dat land werkt

Uw werkgever houdt op uw salaris premies in voor sociale verzekeringen. Met een A1-verklaring/certificate of coverage kunt u bewijzen dat u in Nederland verzekerd blijft. Zonder deze verklaring mag u in sommige landen niet werken.

Er zijn een paar uitzonderingen:

U woont buiten Nederland

Woont u buiten Nederland? En werkt u in 2 of meer EU-landen (inclusief Nederland)? Bijvoorbeeld als touringcarchauffeur, vrachtwagenchauffeur of binnenvaartschipper. Dan moet uw werkgever een beslissing vragen bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstantie in het land waar u woont. Deze instantie beslist of de Nederlandse sociale verzekeringen voor u gelden. Als dat zo is kan uw werkgever binnen 2 maanden een A1-verklaring op papier bij ons aanvragen.

U werkt minstens 25% in het land waar u woont

Woont u niet in Nederland? En werkt u 25% of meer van de tijd in het EU- of EER-land waar u woont? Dan bent u verzekerd in het land waar u woont. Heeft uw werkgever zich ingeschreven als werkgever in het land waar u woont? Dan kunt u bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen mogelijk een uitkering uit dat land krijgen.

U werk als cockpit- of cabinepersoneel in de burgerluchtvaart

Werkt u in de cockpit of cabine van de burgerluchtvaart? Dan bent u verzekerd in het land waar de thuisbasis ligt. Is de thuisbasis Nederland? Dan bent u in Nederland verzekerd.

U bent een Rijnvarende

Werkt u als bemanning van een Rijnvaartschip? Dan bent u verzekerd in het land waar de exploitant van het schip gevestigd is.

Geef door als u in meerdere landen werkt

Gaat u in meerdere landen werken? Geef dit dan door aan de sociale zekerheidsinstantie in het land waar u woont. Woont u in Nederland? Dan kunt u het aan ons doorgeven. U bent verplicht dit door te geven.

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 juli 2024