U werkt in meerdere EU-landen voor 2 of meer werkgevers

Werkt u als werknemer voor 2 of meer werkgevers in meerdere landen van de EU (Europese Unie)? Dan is het niet altijd duidelijk waar u verzekerd bent voor de sociale verzekeringen. Dit hangt af van hoeveel uren u werkt in het land waar u woont. Of waar de werkgevers zijn gevestigd.

  1. U woont in een EU-land

    Om te bepalen of u verzekerd bent wordt gekeken hoeveel u werkt in het land waar u woont.

    • Werkt u minstens 25% van uw werktijd in het land waar u woont? Dan bent u verzekerd in het land waar u woont.
    • Werkt u niet (of minder dan 25%) in het land waar u woont? En zijn de werkgevers in verschillende EU-landen gevestigd? Bekijk dan de voorbeelden om te zien waar u verzekerd bent.

Voorbeeld 1

U werkt voor 2 werkgevers waarvan 1 is gevestigd in het woonland

Mark werkt voor 1 Nederlandse werkgever in Nederland en 1 Duitse werkgever in Duitsland. Mark woont in Nederland. Werkt hij minder dan 25% in Nederland? Dan is hij verzekerd in Duitsland.

Voorbeeld 2

U werkt voor 2 of meer werkgevers in 3 verschillende landen, maar niet in het woonland

Sofie werkt voor 1 Belgische werkgever in België, 1 Franse werkgever in Frankrijk en 1 Duitse werkgever in Duitsland. Sofie woont in Nederland, maar werkt niet in Nederland. Sofie is verzekerd in Nederland, omdat zij daar woont.

Soms is het niet direct duidelijk in welk land u verzekerd bent. Dan bepalen wij in welk land u verzekerd bent. Dit doen wij als u:

  • voor 2 of meer werkgevers werkt die in verschillende landen van de EU, EER (Europese Economische Ruimte) zijn gevestigd
  • als zelfstandige op locaties in 2 of meer EU-, EER-landen werkt
  • een werkloosheidsuitkering heeft uit een EU-, EER-land Daarnaast werkt u nog voor een andere werkgever in een ander EU-, EER-land 

Wilt u weten in welk land u verzekerd bent? Neem dan contact met ons op.

Vraagt een buitenlandse instantie of belastingdienst u om een verklaring van toepasselijke wetgeving of om een certificate of coverage? Vraag deze verklaring bij ons op.

Gaat u in meerdere landen werken? Geef dit dan door aan de sociale zekerheidsinstantie in het land waar u woont. Woont u in Nederland? Dan kunt u het aan ons doorgeven. U bent verplicht dit door te geven.

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 april 2024