Uitzondering op de Europese aanwijsregels aanvragen voor bedrijven

Vanaf 1 juli 2023 kan het telewerken over de grens gevolgen hebben voor de sociale verzekering van uw werknemers. Voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen kunt u een uitzondering op de Europese aanwijsregels aanvragen.

U kunt dit in 1 keer voor al uw werknemers regelen.

 1. U vult de gegevens van uw werknemers in een spreadsheet (bijvoorbeeld in een Excelbestand)
 2. U vult vervolgens het formulier in

Op basis van de afspraken in de Kaderovereenkomst kan worden afgeweken van artikel 13, lid 1, onder a, van de basisverordening als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de werkgever is gevestigd in Nederland 
 • de medewerker telewerkt tussen 25% en 50% van de werktijd in het woonland
 • het telewerken vindt alleen plaats in het woonland
 • de werknemer werkt alleen in loondienst  
 • het woonland van de werknemer heeft de Kaderovereenkomst ondertekend
 • er worden structureel geen werkzaamheden uitgevoerd buiten het woonland en Nederland 
 • u kunt een aanvraag doen vanaf 1 juli 2023
 • In de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 1 jaar terug aanvragen. Voorwaarde is wel dat u in deze periode alleen in Nederland  voor de betaalt.
 • Vanaf 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 3 maanden terug aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt.

De eerste rij bevat de kolomkoppen.

De spreadsheet bestaat uit de volgende kolommen:

 1. achternaam
 2. voornaam
 3. overige voorletters
 4. % telewerken woonland
 5. % werken Nederland
 6. Burgerservicenummer
 7. geboortedatum (dd-mm-jjjj)
 8. nationaliteit
 9. geslacht
 10. woonadres werknemer: straatnaam
 11. woonadres werknemer: huisnummer
 12. woonadres werknemer: postcode
 13. woonplaats
 14. woonland
 15. werksituatie tijdelijk of voor onbepaalde tijd (vul in: tijdelijk of blijvend)
 16. ingangsdatum werksituatie
 17. einddatum werksituatie (bij onbepaalde tijd: 01-01-2099)
 18. welke uitkering krijgt de werknemer in het woonland? (niet verplicht: meestal leeg)
 19. vanaf welke datum krijgt de werknemer deze uitkering? (alleen vullen als er een uitkering is)

Zorg dat alle kolommen gevuld zijn en in de juiste volgorde.

Aanvraag invullen

Heeft u uw spreadsheet ingevuld? Dan kunt u starten met de aanvraag.

Wordt geladen