Wat gaat er van uw Anw-uitkering buiten Nederland af

Van uw Anw-uitkering kunnen loonheffing en een bijdrage voor zorgkosten worden afgehaald. Dit hangt af van het land waar u woont.

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De bijdrage voor zorgkosten heet ‘bijdrage Zvw buitenland’ en bestaat uit een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en een vaste premie.