Uw partner is overleden

Als uw partner overlijdt, moet er veel geregeld worden. Er zijn misschien financiële gevolgen. Lees of u een Anw-uitkering kunt krijgen.

Wanneer krijgt u Anw-uitkering

Uw partner moet op de dag van overlijden verzekerd zijn voor de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U krijgt dan een Anw-uitkering als u op deze dag:

  • nog niet uw AOW-leeftijd heeft, en
  • voor een eigen kind, pleeg- of stiefkind zorgt dat jonger is dan 18 jaar en bij u woont, of
  • minimaal 45% arbeidsongeschikt bent 

De Anw-uitkering stopt als u niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

Sommige inkomsten worden van uw Anw-uitkering afgetrokken. Daarom kijken we of u inkomsten heeft. Ook kijken we of u alleen woont of samen.

Extra voorwaarden bij wonen of werken buiten Nederland

Er gelden extra voorwaarden als u buiten Nederland woont of werkt. Kies de situatie die bij u past.

Woont u in Nederland, een land van de EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) of in een verdragsland? Dan krijgt u Anw-uitkering als:

  • uw partner op de dag van overlijden verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in het land waar u woont, óf
  • u na het overlijden van uw partner een wettelijke nabestaandenuitkering uit een EU-, EER-land of Zwitserland krijgt

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw partner in Nederland heeft gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.

U krijgt Anw-uitkering als uw partner:

  • in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt, én
  • op de dag van overlijden verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een land van de EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) of een verdragsland

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw partner in Nederland heeft gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.