Uw partner is overleden

Als uw partner overlijdt, moet er veel geregeld worden. Er zijn misschien financiële gevolgen. U kunt een Anw-uitkering krijgen als u nog niet de AOW-leeftijd heeft en aan de andere voorwaarden voldoet. Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde. Lees verder of u een Anw-uitkering kunt krijgen. 

Wanneer krijgt u een Anw-uitkering

U krijgt een Anw-uitkering als u op de dag van het overlijden van uw partner:

  • voor een eigen kind, pleeg- of stiefkind zorgt. Het kind is jonger dan 18 jaar en woont bij u, of
  • minimaal 45% arbeidsongeschikt bent

Sommige inkomsten worden van uw Anw-uitkering afgetrokken. Daarom kijken we of u inkomsten heeft. Ook kijken we of u alleen woont of samen.

Extra voorwaarden bij wonen of werken buiten Nederland

Kies de situatie die bij u past:

Woont u in Nederland, een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in een verdragsland? Dan krijgt u Anw-uitkering als:

  • uw partner op de dag van overlijden verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in het land waar u woont, óf
  • u na het overlijden van uw partner een wettelijke nabestaandenuitkering uit een EU-, EER-land of Zwitserland krijgt

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw partner in Nederland heeft gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.

U krijgt Anw-uitkering als uw partner:

  • in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt, én
  • op de dag van overlijden verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland

Hoeveel Anw-uitkering u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw partner in Nederland heeft gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.