Anw-uitkering aanvragen buiten Nederland

U woont buiten Nederland. Waar vraagt u dan een Anw-uitkering aan? Dit hangt af van het land waar u woont. Voor een land van de Europese Unie (EU) zijn er andere regels dan voor een verdragsland, een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of een ander land.

Kies welke situatie bij u past. En lees waar u een Anw-uitkering kunt aanvragen.

U kunt kiezen waar u een Anw-uitkering aanvraagt. Namelijk bij de sociale zekerheidsinstantie:

  • in het land waar u woont, of
  • in het land waar uw partner het laatst verzekerd was

Advies: vraag een Anw-uitkering aan in het land waar u woont.

Woont u in een verdragsland of een EER-land? Vraag dan een Anw-uitkering aan bij de sociale zekerheidsinstantie in het land waar uw partner het laatst verzekerd was.

Woont u niet in een EU-, EER- of verdragsland? Neem dan contact met ons op.

Uw partner werkte in een EU-, EER- of verdragsland

Misschien kunt u dan een nabestaandenuitkering uit dat land krijgen. Wij regelen de aanvraag voor u bij de instantie(s) in dat land.

Uw partner werkte niet in een EU-, EER- of verdragsland

Dan moet u zelf contact opnemen met de instantie(s) in het land waar uw partner verzekerd was.

Verandert de nabestaandenuitkering? Geeft dit dan aan ons door. Want dit kan gevolgen hebben voor uw Anw-uitkering uit Nederland.