Uw zorgverzekering

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u toch onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Het CAK stelt dit vast. Op verzoek van het CAK trekken wij dan een bijdrage Zvw buitenland af van uw Anw-uitkering.

Meer over de bijdrage Zvw buitenland

De bijdrage Zvw buitenland bestaat uit:

  • een bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van de hoogte van uw Anw-uitkering en van het land waar u woont. Hoe lager de zorg gemiddeld in uw land is, hoe minder bijdrage u hoeft te betalen
  • een vaste premie voor elk meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder

Zorgtoeslag aanvragen

Soms krijgt u zorgtoeslag als gedeeltelijke vergoeding voor de bijdrage Zvw buitenland. De hoogte van uw totale inkomen bepaalt of u zorgtoeslag krijgt. En hoeveel. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Nederlandse Dienst Toeslagen.

Meer informatie

Op de website Nederland wereldwijd vindt u meer informatie over uw zorgverzekering buiten Nederland.