Uw zorgverzekering

Als u buiten Nederland woont valt u soms toch onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw). het CAK stelt dit vast. Dan trekken wij een ‘bijdrage Zvw buitenland’ af van uw Anw-uitkering.

Meer over de bijdrage Zvw buitenland

De bijdrage Zvw buitenland bestaat uit:

  • een bijdrage voor de Wet langdurige zorg ( Wlz). Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van de hoogte van uw Anw-uitkering en van het land waar u woont. Hoe lager de zorg gemiddeld in uw land is, hoe minder bijdrage u hoeft te betalen
  • een vaste premie voor elk meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder

Zorgtoeslag aanvragen

Soms kunt u zorgtoeslag krijgen als gedeeltelijke vergoeding voor de ‘bijdrage Zvw buitenland’. De hoogte van uw totale inkomen bepaalt of u zorgtoeslag krijgt en hoeveel dat dan is. Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Nederlandse Belastingdienst.

Meer informatie

Op de website 'Nederland wereldwijd' vindt u meer informatie over uw zorgverzekering buiten Nederland.