Wanneer stopt uw AIO-aanvulling

Uw AIO-aanvulling stopt als u bijvoorbeeld langere tijd buiten Nederland verblijft. Of als uw inkomsten of vermogen veranderen. Wanneer stopt uw AIO-aanvulling?

Liggen uw inkomsten (of van uw partner) boven het AIO-bedrag waar u recht op heeft? Of komt uw vermogen uit boven het grensbedrag? Dan krijgt u geen AIO-aanvulling meer.

Verblijft u langer dan 13 weken buiten Nederland? Dan stopt uw AIO-aanvulling. Als u weer terug bent in Nederland kunt u opnieuw een AIO-aanvulling aanvragen.

Uw AIO-aanvulling stopt als:

  • u verhuist naar een ander land
  • uw verblijfsvergunning is ingetrokken
  • u verblijft in een gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek
  • u overlijdt