Welke wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen op tijd door

Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan binnen 4 weken aan ons door. Geef een wijziging op tijd door en voorkom een boete.

Weet waar u aan toe bent en lees wat wij van u verwachten.

Wat hoeft u niet aan ons door te geven

De volgende wijzigingen ontvangen wij van de gemeente. Geef de wijziging wel op tijd door aan uw gemeente.

 • Een verhuizing van u of uw gezin binnen Nederland
 • Het overlijden van een gezinslid (in Nederland)
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap (in Nederland)
 • Echtscheiding (in Nederland)
 • Andere nationaliteit

Welke wijzigingen moet u wel altijd doorgeven

De volgende wijzigingen moet u, of uw vertegenwoordiger, altijd binnen 4 weken aan ons doorgeven. Ook als u buiten Nederland verblijft.

 • Iemand van 27 jaar of ouder komt op uw adres wonen (kostendeler). U hoeft dit niet door te geven als deze persoon bij de gemeente op uw adres is ingeschreven
 • Iemand van 27 jaar of ouder is weggegaan van uw adres (kostendeler). U hoeft dit niet door te geven als deze persoon bij de gemeente op uw adres is uitgeschreven
 • Iemand van 27 jaar of ouder op uw adres is buiten Nederland onderwijs gaan volgen
 • U gaat een kamer huren of verhuren (kostendeler)
 • U verhuurt niet langer een kamer aan een persoon op uw adres (kostendeler)
 • U huurt niet langer een kamer bij een persoon op uw adres (kostendeler)
 • U gaat tijdelijk op een ander adres verblijven, bijvoorbeeld bij familie, of vanwege opname in ziekenhuis of verpleeghuis
 • U gaat ongehuwd samenwonen
 • U gaat scheiden van tafel en bed
 • U woont niet meer op hetzelfde adres als uw partner
 • U woont niet langer ongehuwd samen met uw partner
 • U leeft duurzaam gescheiden van uw huwelijkspartner
 • U leeft lange tijd gescheiden van uw huwelijkspartner en u en uw partner gaan weer samenwonen
 • U leeft lange tijd gescheiden van uw huwelijkspartner en gaat met iemand anders samenwonen
 • U trouwt of sluit een geregistreerd partnerschap buiten Nederland
 • U en uw echtgenoot gaan wettig scheiden buiten Nederland
 • U of uw partner overlijdt buiten Nederland
 • U of uw partner gaat buiten Nederland wonen
 • Uw verblijfsvergunning verandert

 • U of uw partner wordt opgenomen in een zorginstelling of verpleeghuis
 • U of uw partner wordt ontslagen uit een zorginstelling of verpleeghuis
 • U of uw partner wordt opgenomen in een ziekenhuis
 • U of uw partner wordt ontslagen uit een ziekenhuis
 • U of uw partner verblijft in een instelling voor beschermd wonen vanwege justitiële plaatsing
 • U of uw partner wordt ontslagen uit een instelling voor beschermd wonen vanwege justitiële plaatsing

 • U gaat werken
 • Uw inkomsten uit werk worden hoger of lager
 • U ontvangt inkomsten uit zelfstandig beroep of onderneming
 • Uw inkomsten uit zelfstandig beroep of onderneming worden hoger of lager
 • U ontvangt andere inkomsten
 • U krijgt een uitkering
 • U ontvangt een betaling vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) omdat u iemand begeleidt of verzorgt
 • Uw kind van 16 of 17 jaar gaat werken of krijgt een uitkering
 • U krijgt een pensioen uit Nederland of uit het buitenland
 • Uw pensioen of uitkering uit het buitenland wordt hoger of lager
 • U ontvangt alimentatie
 • Uw alimentatie wordt hoger of lager
 • U ontvangt achteraf inkomen over een periode waarin u ook AIO-aanvulling heeft ontvangen
 • U ontvangt een (voorlopige) teruggave van de Belastingdienst
 • Uw (voorlopige) teruggave van de Belastingdienst wordt hoger of lager

U hoeft het niet door te geven als het om een kleine jaarlijkse of halfjaarlijkse verhoging van pensioen of uitkering van u of uw partner gaat.

Voor de AIO tellen alle inkomsten van u en uw partner mee. De hierboven genoemde wijzigingen gelden dus ook voor uw partner.

Onder vermogen wordt verstaan: alle bezittingen binnen en buiten Nederland in (on)roerende goederen en geld van u, uw partner en eventueel thuiswonend minderjarig kind. Bijvoorbeeld:

 • spaargeld
 • erfenis of schenking
 • uitbetaling van verzekering of pensioen
 • boedelverdeling na scheiding of beëindiging samenwonen
 • goederen van bepaalde waarde, zoals een auto, kunst, antiek, sieraden
 • een prijs uit de loterij

U mag in de periode van een jaar maximaal 13 weken naar het buitenland. Dit mag aaneengesloten of in verschillende perioden. Geef elk verblijf buiten Nederland aan ons door. Doe dit voordat u vertrekt. Geef daarbij uw vertrekdatum en de datum van terugkomst aan. De AIO-aanvulling stopt op het moment dat u langer dan 13 weken buiten Nederland verblijft.

Begint uw verblijf in het ene kalenderjaar en eindigt deze in het andere kalenderjaar? Ook dan mag uw verblijf buiten Nederland niet langer dan 13 weken duren.

Heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan mag uw partner maximaal 4 weken buiten Nederland zijn. Is uw partner langer buiten Nederland dan stopt de AIO-aanvulling voor uw partner.

 • U gaat buiten Nederland wonen
 • Uw partner gaat buiten Nederland wonen

 • U gaat naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
 • U moet naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek, maar weigert dit