Uw inkomsten en vermogen

Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt hangt af van:

 • uw inkomsten
 • uw vermogen
 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld woont u alleen of samen
 • het inkomen en vermogen van uw partner

De inkomsten van u en/of uw partner trekken wij af van uw AIO-aanvulling. Is uw netto maandinkomen lager dan het AIO-bedrag waar u recht op heeft? Dan wordt uw maandinkomen aangevuld met een AIO-aanvulling tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven.

Voorbeelden van inkomsten die wij aftrekken van uw AIO-aanvulling:

 • AOW
 • ander pensioen uit Nederland of een ander land
 • andere uitkering uit Nederland of een ander land
 • geld dat u ontvangt uit verhuur van woonruimte
 • geld dat u verdient met werk. Bijvoorbeeld in loondienst of als zelfstandige
 • een teruggave heffingskorting van de Belastingdienst
 • een (voorlopige) teruggave inkomstenbelasting van de Belastingdienst

Huurtoeslag en zorgtoeslag tellen niet mee. Wij trekken deze niet af van uw AIO-aanvulling.

Voorbeeld

U heeft een AOW van € 400 en een pensioen uit een ander land van € 100. Uw partner heeft een AOW van € 500 en een bedrijfspensioen van € 100 per maand. U en uw partner krijgen dan samen:

€ 1.500   AIO-bedrag bij samenwonen
€ 1.100-  totale inkomsten die wij aftrekken
________   
€ 400      AIO-aanvulling

Iedere partner krijgt dan de helft van de AIO-aanvulling. Dit is € 200 per persoon.

Wij kijken ook naar uw vermogen. Vermogen is alles wat u bezit. Bijvoorbeeld spaargeld, juwelen, antiek, kunst, een erfenis, een auto. Maar geen spullen zoals apparaten, meubels, tv en wasmachine.

Is uw vermogen meer dan € 6.505? Dan krijgt u geen AIO-aanvulling. Woont u met iemand anders of met een kind jonger dan 18 jaar? Dan is dit € 13.010.

Heeft u schulden? Dan trekken wij die af van uw vermogen.

Heeft u een koopwoning? Ook dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze lening.