Verblijf buiten Nederland

Als u een AIO-aanvulling heeft zijn er regels als u op vakantie wilt gaan. Het is belangrijk dat u deze regels goed kent. Want blijft u te lang buiten Nederland? Dan stopt uw AIO-aanvulling. Pas als u weer terug bent in Nederland kunt u weer een AIO-aanvulling aanvragen.

Is uw partner te lang buiten Nederland? Dan kan uw AIO-aanvulling lager worden.

Hoeveel weken buiten Nederland

U mag met een AIO-aanvulling maximaal 13 weken per jaar buiten Nederland verblijven. Een jaar is van 1 januari tot en met 31 december. Alle periodes buiten Nederland tellen wij bij elkaar op.

Let op rond de jaarwisseling. Want bent u langer dan 13 weken achter elkaar buiten Nederland? Ook dan stopt uw AIO-aanvulling.

Heeft u een partner? En heeft uw partner ook de AOW-leeftijd? Dan mag uw partner maximaal 13 weken per jaar buiten Nederland verblijven. Heeft uw partner nog niet de AOW-leeftijd? Dan is dit 4 weken.

Geef uw verblijf buiten Nederland door

Geef vóórdat u uit Nederland vertrekt uw verblijf in een ander land aan ons door. Ook voor uw partner.

Wordt geladen

Wij controleren uw vermogen

Elk jaar ontvangt u van ons een brief. Deze brief ontvangt u in mei. Hierin leest u de regels over verblijf in een ander land. Ook staat er in de brief dat wij controleren of u vermogen heeft. Dit is bijvoorbeeld een woning of een stuk grond buiten Nederland. Hierover kunt u ook nog een apart controleformulier van ons ontvangen.