U heeft een koopwoning

Heeft u een koopwoning, stacaravan of woonboot in Nederland? Dan kunt u soms ook een AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze lening. Daarbij wordt gekeken naar de overwaarde van uw woning, stacaravan of woonboot.

Wat is overwaarde en wanneer kunt u een renteloze lening krijgen?

De overwaarde is de waarde van uw woning na aftrek van de rest van de hypotheekschuld. Voor de berekening gaan we uit van de WOZ-waarde van uw woning.

Is de overwaarde lager dan € 63.900? Dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen.

Is de overwaarde hoger dan € 63.900? Dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze lening.

Rekenvoorbeeld wat is overwaarde
WOZ-waarde € 250.000
af: restant hypotheekschuld € 160.000
overwaarde € 90.000

Kunt u een extra hypotheek van uw bank of hypotheekverstrekker krijgen op de overwaarde van uw woning? Dan kunt u van dat bedrag leven. U krijgt dan geen AIO-aanvulling.

Krijgt u geen extra hypotheek? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling in de vorm van een renteloze lening krijgen. Als u AIO-aanvulling aanvraagt zien wij of u een koopwoning heeft. U krijgt dan vanzelf informatie van ons over deze renteloze lening.

Voor een renteloze lening moet de overwaarde van uw woning hoger zijn dan € 63.900. Dit bedrag noemen we vrijstelling van vermogen. Dit bedrag verandert meestal elk jaar op 1 januari en 1 juli.

Stel dat u alleenstaand bent en een AOW van € 535 heeft. Het AIO-bedrag voor iemand die alleen woont is € 1.426 per maand. Dan krijgt u € 891 per maand uit de lening.

Uw renteloze lening duurt € 26.100 gedeeld door € 891 = 29 maanden. Dit is 2 jaar en 5 maanden.

Rekenvoorbeeld berekenen overwaarde
WOZ-waarde € 250.000
af: restant hypotheekschuld € 160.000
overwaarde (vermogen in de woning) € 90.000
af: vrijstelling van vermogen € 63.900
uw renteloze lening € 26.100

Is de geldlening hoger dan € 5.000? Dan willen wij zeker weten dat u de lening gaat aflossen. Daarvoor sluit u een contract af bij de notaris. Dit heet het vestigen van een krediethypotheek.

De kosten hiervan betaalt u zelf. Kunt u dit niet? Dan kunnen wij deze voor u voorschieten. De kosten worden dan bij de geldlening opgeteld.

Heeft u een lening en is deze nog niet volledig terugbetaald? En overlijdt u? Dan vragen wij uw nabestaanden om de lening terug te betalen.