Będziesz mieszkać z inną osobą

Wpływ na emeryturę lub inne świadczenia

Mieszkanie z inną osobą może mieć wpływ na Twoją emeryturę lub inne świadczenia. Wybierz rodzaj świadczenia i dowiedz się, co ulega zmianie.