Wat is de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor mensen die dagelijks veel zorg en begeleiding nodig hebben. Het is een Nederlandse volksverzekering, net zoals de AOW. Iedereen met inkomsten betaalt hieraan mee.

Woont of werkt u in Nederland? Dan bent u meestalĀ verzekerd voor de Wlz. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.