Wat is de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor mensen die dagelijks veel zorg en begeleiding nodig hebben. Het is een Nederlandse volksverzekering, net zoals de AOW. Iedereen met inkomsten betaalt hieraan mee.

U bent meestalĀ verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont. Of als u in Nederland werkt. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.