Verschil Wlz en Zvw

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige zorg. Bijvoorbeeld als u wordt opgenomen in een zorginstelling. De kosten voor deze zorg worden betaald vanuit de Wlz.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt zorg die meestal kort duurt. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Deze kosten worden betaald vanuit de Zvw.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de Zvw. En wie verzekerd is voor de Zvw moet een zorgverzekering hebben. U mag zelf kiezen waar u een zorgverzekering afsluit. Dit kan bij iedere Nederlandse zorgverzekeraar.