Wat doen wij voor de Wlz

Wij stellen alleen vast of iemand verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij voeren de Wlz niet uit. Dat doen de zorgkantoren. Zij leveren de zorg aan degene die het nodig heeft.

Andere Wlz-onderwerpen

Wilt u meer weten over andere onderwerpen die met de Wlz te maken hebben? Kies een onderwerp en lees meer.

Heeft u blijvend veel zorg nodig? Neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bekijken of u recht heeft op zorg. Dat doen zij met een Wlz-indicatie.

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB) en wilt u zorg uit de Wlz inkopen? Ga dan naar de website van PGB.

Iedereen met inkomsten betaalt mee aan de Wlz. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de Wlz betaald kan worden. Ontvangt u loon? Dan houdt de werkgever de premie Wlz in op het brutoloon en betaalt dit aan de Belastingdienst. Ontvangt u een uitkering? Dan houdt de sociale zekerheidsinstantie de premie Wlz in.

Maakt u gebruik van zorg uit de Wlz, bijvoorbeeld omdat u naar een dagbesteding gaat? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit heet eigen bijdrage Wlz. Het CAK bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage Wlz.