De betalingen

Wij betalen maandelijkse uitkeringen, pensioenen, toeslagen en doorlopende bijdragen in kosten op vastgestelde betaaldagen.

Eenmalige of tijdelijke bijdragen in kosten worden apart betaald na declaratie.