Maximumbedrag en normbedrag

Heeft u blijvende gezondheidsschade door verzet, vervolging of oorlogsgeweld? En maakt u hierdoor extra kosten voor medicijnen, behandelingen, hulp of hulpmiddelen? Dan kunnen we een vergoeding of tegemoetkoming toewijzen. U vindt uitgebreide informatie in onze brochures.

Maximumbedrag

Voor sommige vergoedingen en tegemoetkomingen geldt een maximumbedrag. Dit geeft aan tot welk bedrag wij kunnen vergoeden. Ook als de kosten hoger zijn, kunnen wij niet meer vergoeden dan het maximumbedrag.

Normbedrag

Het kan ook zijn dat er een vast bedrag staat voor een bepaalde vergoeding of tegemoetkoming. Dit noemen wij een normbedrag. 

Wilt u weten wat de actuele maximum- en normbedragen zijn? Neem contact met ons op.