Declaraties

Wij betalen eenmalige of tijdelijke bijdragen in kosten na de ontvangst van een onkostendeclaratie. Dat geldt ook voor vergoedingen die na een aantal keer of na een bepaalde tijd stoppen.

Declaratieformulier bij toekenning

Bij de toekenning van een eenmalige of tijdelijke bijdrage in kosten ontvangt u een apart formulier. Met dit formulier kunt u de kosten bij ons declareren.

Betaling na declaratie

Een declaratie moet binnen 3 maanden worden betaald. Maar meestal heeft u uw geld al binnen een maand.

Contact met V&O

Heeft u vragen over declareren of heeft u geen declaratieformulier? Neem dan contact met ons op.