De zorgovereenkomst stoppen

Wilt u de  zorgovereenkomst met uw  zorgverlener stoppen? Dan zijn er een paar regels. Heeft u een arbeidsovereenkomst? Dan zijn er extra regels.

Hoe stopt u de zorgovereenkomst

Het dienstverband duurt Opzegtermijn
tijdens de proeftijd geen opzegtermijn
tot 5 jaar 1 maand
van 5 tot 10 jaar 2 maanden
van 10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden
  1. Brief

    Zet in een brief aan uw zorgverlener wanneer en waarom u de zorgovereenkomst opzegt.

  2. Opzegtermijn

    Houd rekening met een opzegtermijn. Meestal is de opzegtermijn 1 maand. Wilt u een kortere of langere opzegtermijn? Overleg dat met uw zorgverlener. Schrijf samen de nieuwe afspraken op.

  3. Wijzigingsformulier

    Geef het stoppen van de zorgovereenkomst aan ons door. Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier.

U heeft een arbeidsovereenkomst

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesloten? Dan zijn er extra regels als u de overeenkomst wilt stoppen.