Een arbeidsovereenkomst stoppen

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesloten? Dan bent u werkgever. Er zijn extra regels als u de overeenkomst wilt stoppen.

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afgesloten? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat u minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan de zorgverlener laat weten of de overeenkomst wordt verlengd of gestopt.

Heeft u op de zorgovereenkomst aangegeven dat de tijdelijke overeenkomst niet wordt verlengd? Dan hoeft u niet alsnog aan te zeggen.

Laat u niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd? Dan heeft de zorgverlener recht op een vergoeding van maximaal 1 maandloon. 

De opzegtermijn voor een zorgverlener is één maand. De opzegtermijn voor u als werkgever, hangt af van hoe lang de zorgverlener bij u heeft gewerkt.

Het dienstverband duurt Opzegtermijn
tijdens de proeftijd geen opzegtermijn
tot 5 jaar 1 maand
van 5 tot 10 jaar 2 maanden
van 10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Een arbeidsovereenkomst eindigt altijd aan het eind van een maand. 

Voorbeeld

Zegt u de overeenkomst bijvoorbeeld op 10 april op? Dan loopt de overeenkomst door tot en met 31 mei als de opzegtermijn 1 maand is.

Is de zorgverlener ziek of zwanger? Of heeft de zorgverlener ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof? Dan kunt u de overeenkomst niet opzeggen zonder instemming van de zorgverlener. Dit noemen we een opzegverbod. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Werkt uw zorgverlener op 4 dagen per week of meer? Dan is de reden waarom u de zorgovereenkomst wilt stopzetten belangrijk om te bepalen of u een ontslagvergunning nodig heeft.

Wilt u de arbeidsovereenkomst stoppen vanwege een (bedrijfs)economische reden of is uw zorgverlener langdurig arbeidsongeschikt? Vraag dan een ontslagvergunning aan bij UWV. U kunt de arbeidsovereenkomst pas stoppen als u toestemming van UWV heeft. Houd hierbij wel rekening met de wettelijke opzegtermijn. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 

Is er een andere reden dat u de arbeidsovereenkomst wilt stopzetten? Dan kunt u terecht bij de rechter. U doet dan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarmee vraagt u de rechter of hij de arbeidsovereenkomst stopzet.

Is uw zorgverlener het niet eens met het stopzetten van de arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u over de stappen die u moet nemen.

Mogelijk moet u uw zorgverlener een vergoeding betalen bij ontslag of stopzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit heet een transitievergoeding.