Wanneer stopt de zorgovereenkomst vanzelf

Soms stopt de zorgovereenkomst met uw zorgverlener vanzelf en zonder opzegtermijn. Dit heet een beëindiging van rechtswege. Soms kan een zorgverlener dan een eenmalig bedrag krijgen.

De zorgovereenkomst stopt vanzelf als:

  • de budgethouder overlijdt
  • de gemeente of het zorgkantoor de zorgovereenkomst afkeurt (dit geldt niet bij een arbeidsovereenkomst)
  • de zorginstelling niet meer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat
  • de zorginstelling failliet is gegaan 
  • de organisatie waar u het Persoonsgebonden budget (PGB) van krijgt vindt dat u geen recht meer heeft op een PGB. Bijvoorbeeld doordat er iets veranderd is in uw situatie

Als een zorgovereenkomst vanzelf stopt kan een zorgverlener soms eenmalig een geldbedrag krijgen. Dit heet een eenmalige uitkering. 

Dan moet u de zorgovereenkomst zelf stopzetten, dit gaat niet vanzelf. Dan geldt een opzegtermijn.