Geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met uw zorgverlener en krijgt uw zorgverlener een kind? Dan kan uw zorgverlener geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof opnemen, u kunt dit niet weigeren. 

Krijgt de partner van uw zorgverlener een kind? Dan heeft uw zorgverlener recht op 1 week geboorteverlof. De uren hoeven niet achter elkaar opgenomen te worden, maar moeten wel openomen worden binnen 4 weken nadat het kind geboren is. 

U betaalt tijdens het geboorteverlof het loon volledig door uit uw PGB. U krijgt hier geen vergoeding voor.  

Heeft uw zorgverlener het geboorteverlof volledig opgenomen? Dan heeft uw zorgverlener recht op aanvullend geboorteverlof. Dit moet uw zorgverlener opnemen binnen 6 maanden nadat het kind geboren is. 

Voor aanvullend geboorteverlof heeft UWV een uitkering. Het loon wordt maximaal 5 weken doorbetaald tegen 70%. UWV gaat uit van de uren die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst. 

Ouders hebben recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof per kind. Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

De hoogte van de uitkering kunt u berekenen op de website van UWV

Wil uw zorgverlener betaald ouderschapsverlof opnemen? Bel ons dan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op 030 264 82 00. Wij helpen u dan met uw aanvraag.